Katedra informatiky a matematiky v dopravě zajišťuje výuku následujících předmětů:

Databázové systémy
Informační a řídící systémy v dopravě
Informační sítě
Základy informačních technologií
Algoritmizace a programování
Numerické metody
Operační analýza
Operační výzkum
Optimalizační metody na dopravních sítích
Počítačová exkurze
Počítačová grafika
Počítačové praktikum 
Počítačové praktikum
Počítačové sítě
Programování metod operačního výzkumu
Projektování informačních a řídících systémů
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
Tvorba webových stránek

 

 

0