Studijní programy a obory/specializace

V bakalářském a navazujícím magisterském studiu Dopravní fakulty Jana Pernera na vás čeká více než desítka oborů/specializací. Ještě více si pak své znalosti prohlubují studenti doktorského studia.

Studenti se věnují dopravnímu stavitelství i dopravním prostředkům. Zaměřují se na management, marketing a logistiku, ale také elektrotechnické systémy v dopravě.

Není rozhodující, jestli vás to táhne spíš dohlížet na stavbu, nebo se chcete radši věnovat řízení dopravy či informatice. Tak jako tak možná brzy povýšíte až do vysokého managementu. A pokud na to chcete jít trochu jinou cestou, naučíme vás třeba marketing.

 

 

Přehled studijních programů a oborů/specializací


Bakalářské studium

Studovat můžete denně (prezenční forma) nebo při zaměstnání (kombinovaná forma).

CHCI STUDOVAT BAKALÁŘE

Magisterské studium

Dvouleté magisterské studium navazuje na tříleté bakalářské studium (prezenční i kombinovaná forma).

CHCI STUDOVAT MAGISTERSKÉ STUDIUM

Doktorské studium

Ti nejlepší mohou pokračovat v doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě).

POKRAČUJI NA DOKTORSKÉ STUDIUM
0