Studijní programy

V bakalářském a navazujícím magisterském studiu Dopravní fakulty Jana Pernera na vás čeká více než desítka oborů/specializací. Ještě více si pak své znalosti prohlubují studenti doktorského studia.

Studenti se věnují dopravnímu stavitelství i dopravním prostředkům. Zaměřují se na management, marketing a logistiku, ale také elektrotechnické systémy v dopravě.

Není rozhodující, jestli vás to táhne spíš dohlížet na stavbu, nebo se chcete radši věnovat řízení dopravy či informatice. Tak jako tak možná brzy povýšíte až do vysokého managementu. A pokud na to chcete jít trochu jinou cestou, naučíme vás třeba marketing.

 

 

Přehled studijních programů


Bakalářské studium

Studovat můžete denně (prezenční forma) nebo při zaměstnání (kombinovaná forma).

CHCI STUDOVAT BAKALÁŘE

Magisterské studium

Dvouleté magisterské studium navazuje na tříleté bakalářské studium (prezenční i kombinovaná forma).

CHCI STUDOVAT MAGISTERSKÉ STUDIUM

Doktorské studium

Ti nejlepší mohou pokračovat v doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě).

POKRAČUJI NA DOKTORSKÉ STUDIUM
0