Přehled studijních programů v doktorském studiu

Pro přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studia na akademický rok 2022/2023 jsou stanoveny následující termíny:

  Termín podání přihlášek

20. 3. 2023 - 26. 5. 2023 (první kolo)

 26. 6. 2023 - 25. 8. 2023 (druhé kolo)

20.11. 2023 - 19. 1. 2024 (třetí kolo)

  Přijímací řízení do doktorského studia

23. 6. 2023  (první kolo)

   8. 9. 2023  (druhé kolo)

29. 1. 2024  (třetí kolo)

false

Absolvent doktorského studia

false
0