Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

 

Habilitační řízení

Postup, kritéria

Řízení ke jmenování profesorem

Oznámení o řízení
0