Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obrázek: