Seznam zaměstnanců KTŘD

Seznam členů katedry

vedoucí katedry
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

doc. Ing.
Jaromír
Široký
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jaromir.siroky@upce.cz
466 036 199
sekretářka katedry
 Jana Schejbalová,

Jana
Schejbalová


Dopravní fakulta Jana Pernera

jana.schejbalova@upce.cz
466 036 201
technik katedry
Ing. Tomáš Hodr,

Ing.
Tomáš
Hodr


Dopravní fakulta Jana Pernera

tomas.hodr@upce.cz
466 036 489

Oddělení teorie dopravy a řízení

vedoucí oddělení

doc. Ing.
Pavel
Drdla
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

pavel.drdla@upce.cz
466 036 204
proděkanka

Ing.
Michaela
Ledvinová
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

michaela.ledvinova@upce.cz
466 036 093
prorektorka
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

prof. Ing.
Tatiana
Molková
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

tatiana.molkova@upce.cz
466 036 549, 466 036 200

doc. Ing.
Josef
Bulíček
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

josef.bulicek@upce.cz
466 036 202
doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

doc. Ing.
Jaroslav
Matuška
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jaroslav.matuska@upce.cz
466 036 420

Oddělení technologie dopravy

vedoucí oddělení

doc. Ing.
Jaroslav
Kleprlík
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jaroslav.kleprlik@upce.cz
466 036 431

Ing.
David
Šourek
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

david.sourek@upce.cz
466 036 462
mateřská dovolená

Mgr.
Michaela
Krbálková


Dopravní fakulta Jana Pernera

michaela.krbalkova@upce.cz
odborný asistent

Ing.
Martin
Vojtek
,
PhD.


Dopravní fakulta Jana Pernera

martin.vojtek@upce.cz
466 036 176

Oddělení logistických systémů

vedoucí oddělení
Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Ing.
Petr
Nachtigall
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

petr.nachtigall@upce.cz
466 036 190

Ing.
Andrea
Seidlová
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

andrea.seidlova@upce.cz
466 036 203
Ing. Tomáš Kučera

Ing.
Tomáš
Kučera


Dopravní fakulta Jana Pernera

tomas.kucera@upce.cz
466 036 198
mateřská dovolená

Ing.
Hana
Císařová
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

hana.cisarova@upce.cz

Interní doktorandi katedry

Ing. Jan Froněk,

Ing.
Jan
Froněk


Dopravní fakulta Jana Pernera

jan.fronek@student.upce.cz
466 036 191

Ing.
Jaroslav
Chlumecký


Dopravní fakulta Jana Pernera

jaroslav.chlumecky@student.upce.cz
Ing. Daniel Vymětal

Ing.
Daniel
Vymětal


Dopravní fakulta Jana Pernera

daniel.vymetal@student.upce.cz
interní doktorand

Ing.
Zdeňka
Stojaspalová


Dopravní fakulta Jana Pernera

zdenka.stojaspalova@student.upce.cz