Seznam zaměstnanců KTŘD

Seznam členů katedry

vedoucí katedry
Obrázek uživatele jasi0021

doc. Ing.
Jaromír
Široký
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jaromir.siroky@upce.cz
466 036 199
sekretářka katedry
Obrázek uživatele jasc3001

Jana
Schejbalová


Dopravní fakulta Jana Pernera

jana.schejbalova@upce.cz
466 036 201
technik katedry
Obrázek uživatele toho3259

Ing.
Tomáš
Hodr


Dopravní fakulta Jana Pernera

tomas.hodr@upce.cz
466 036 489

Oddělení teorie dopravy a řízení

vedoucí oddělení

doc. Ing.
Pavel
Drdla
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

pavel.drdla@upce.cz
466 036 204
proděkanka

Ing.
Michaela
Ledvinová
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

michaela.ledvinova@upce.cz
466 036 093
prorektorka
Obrázek uživatele tamo0509

prof. Ing.
Tatiana
Molková
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

tatiana.molkova@upce.cz
466 036 549, 466 036 200

doc. Ing.
Josef
Bulíček
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

josef.bulicek@upce.cz
466 036 202
Obrázek uživatele jama0269

doc. Ing.
Jaroslav
Matuška
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jaroslav.matuska@upce.cz
466 036 420

Oddělení technologie dopravy

vedoucí oddělení

doc. Ing.
Jaroslav
Kleprlík
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jaroslav.kleprlik@upce.cz
466 036 431

Ing.
David
Šourek
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

david.sourek@upce.cz
466 036 462

Mgr.
Michaela
Krbálková


Dopravní fakulta Jana Pernera

michaela.krbalkova@upce.cz
466 036 176

Oddělení logistických systémů

vedoucí oddělení
Obrázek uživatele pena0724

Ing.
Petr
Nachtigall
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

petr.nachtigall@upce.cz
466 036 190

Ing.
Andrea
Seidlová
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

andrea.seidlova@upce.cz
466 036 203
Obrázek uživatele toku0933

Ing.
Tomáš
Kučera


Dopravní fakulta Jana Pernera

tomas.kucera@upce.cz
466 036 198

Interní doktorandi katedry

Obrázek uživatele st33889

Ing.
Tomáš
Horník


Dopravní fakulta Jana Pernera

tomas.hornik@student.upce.cz
466 036 191

Ing.
Jan
Dvořák


Dopravní fakulta Jana Pernera

jan.dvorak7@student.upce.cz