Malá dopravní laboratoř

Dopravní minilab (DA 00007)

Dopravní minilab je určen pro počítačovou podporu výuky v oblasti technologie a řízení železniční dopravy. K dispozici je zde 6 počítačů, na kterých je nainstalovaný následující SW: OpenTrack, SMA+ Viriato, Simulace dopravního stolu, DOP3sim, KANGO, EasyCargo. Dále je učebna vybavena dataprojektorem.

0