Věda a výzkum

Databáze vědecko-výzkumných a rozvojových projektů

 

Prediktivní systém údržby vozidel

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program: Doprava 2020+

Období realizace: 02/2020 - 12/2022

URL:

Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera - Katedra doprav. manag., market. a logist

Hlavní řešitel: Soušek Radovan
Spoluřešitelé:

Popis:

Projekt si klade za cíl tvorbu poloprovozu systému pro prediktivní údržbu vozidel zahrnující: -Analýzu a tvorbu pokročilých nástrojů pro optimalizaci supply chainu, work force a návrh nástrojů pro plánování oprav techniky a plánování lidských zdrojů -Návrh nové podoby datového skladu, který umožní výše uvedené a dále umožní i napojení dat z vozidel a infrastruktury - senzorických dat. -Implementaci machine learningu pro predikci poruch vozidel a optimalizaci plánování nad fúzí systémových a senzorických dat. -Doporučení k vytvoření zadávací dokumentace na obslužný SW pro dispečery, pracovníky v terénu a management dopravní společnosti. - Algoritmické plánování údržby vozidel pomocí P-graph metodiky.

0