Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dscn5597a_181822_184863.jpg

Studijní program:

Technika, technologie a řízení letecké dopravy

Typ studia:

Bakalářský profesní

Forma studia:

prezenční 

Standardní doba studia:

3 roky

Charakteristika specializace

Cílem studia je studenty připravit na výkon regulovaných povolání v leteckých společnostech. Absolventi budou moci na bázi dobrovolnosti získávat profesní licence, které jsou pro daný výkon povolání nezbytné. Jelikož většina profesí v letectví je regulovanými profesemi, bude systém studia současně naplňovat požadavky a standardy Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), které jsou obsaženy v samostatných dokumentech Dopravní fakulty Jana Pernera a jejichž plnění je potvrzeno vydanými Osvědčeními k výcviku a zkouškám techniků údržby letadel (MTO) a k výcviku pilotů letounů a vrtulníků (ATO). Cílem studia je poskytnout nezbytnou teoretickou a praktickou přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon regulovaných profesí v leteckých společnostech s možností působení na odborných pozicích a na pozicích středního managementu. Studium je zaměřeno na teoretické předměty, odborné předměty a na praktické dovednosti. Všichni absolventi musí mít dobré znalosti obecné i odborné angličtiny.

Teoretická průprava

Znalosti v teoretických disciplínách letadlové techniky, jakými jsou např. aerodynamika, mechanika letu, teorie motorů, letecké materiály, technologie výroby letadel, provoz letadlové techniky, navigace a systémy řízení letu, letecká avionika a přístrojové systémy letadel, údržba letadlové techniky a další, které spolu s jazykovou přípravou poskytnou studentům široký přehled ve studovaném oboru letectví a dobrou přípravu pro nástup do praxe.

Praktická aplikace získaných znalostí

Součástí studijních plánů je absolvování povinné odborné praxe. Cílem odborné praxe je praktické ověření a aplikace znalostí a dovedností, které studenti nabydou ve výuce. Praxe Vás připraví na výkon povolání po absolvování studia a umožní snadnější přechod do praxe a zároveň získání požadované praxe již během studia. Dále můžete získat informace, které lze využít pro zpracování bakalářské práce, případně nalézt svého budoucího zaměstnavatele.

Vazba na praxi při studiu

Povinná odborná praxe ve vybraných společnostech (v délce 12 týdnů po 40 hodinách), řešení konkrétních projektů z praxe v rámci výuky, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů a workshopech, možnost další praktické výuky a stáží ve společnostech (nad rámec povinné praxe), zadávání bakalářských prací přímo společnostmi, respektive institucemi státní správy.

Uplatnění absolventa

  • Pilot letounů a vrtulníků,
  • technik údržby letadel,
  • dispečer letecké dopravy,
  • odborné, resp. střední manažerské pozice v oblasti letecké dopravy, v institucích státní správy, v ozbrojených složkách ČR využívajících letadlovou techniku, v institucích zabývajících se odborným zjišťováním příčin leteckých nehod, nebo v organizacích zajišťujících vývoj, výrobu nebo provoz letecké techniky pro potřeby sportovního a rekreačního létání.

Představení specializace Technika, technologie a řízení letecké dopravy:


Studijní plán - Technika, technologie a řízení letecké dopravy: