Řešené projekty:

 • Projekt „UDRŽITELNÁ MOBILITA: Spolupráce online komunit na virtuální výuce“, poskytovatel: Evropská unie (program Erasmus+). Hlavní řešitel: Ing. Jiří Pašek, Spoluřešitelé: Ing. Monika Skalská Ph.D., Ing. Petr Nachtigall Ph.D., doc. Ing. Jiří Křupka PhD., doc. Ing. Jaroslav Matuška Ph.D., doc. Ing. Jaromír Široký Ph.D., Ing. Martin Vojtek PhD., Ing. Dalibor Gottwald Ph.D., Ing. Andrea Seidlová Ph.D., Ing. Michaela Ledvinová Ph.D., Ing. Jan Chocholáč Ph.D.
   
 • Projekt „Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží - část II. - optimalizace a rozšíření“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027244. Hlavní řešitel: doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D. Spoluřešitelé: Ing. Libor Bauer
   
 • Projekt „Smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility“, registrační číslo TAČR/PID: CK01000032. Spoluřešitelé: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Assoc. prof. Momčilo Dobrodolac, Ph.D., Ing. Libor Bauer. Další zapojení pracovníci: Ing. Daniel Salava, Ph.D., Ing. Michaela Novotná, Ing. Stefan Jovcic, Ph.D.
   
 • Projekt „Development of Education Modules for Safety Critical Railway Operation Systems“, registrační číslo 2020-1-TR01-KA202-093028; poskytovatel: Evropská unie (program Erasmus+). Hlavní řešitel: Ing. Petra Vnenk, Spoluřešitelé: Ing. Özgür Yurdakul, Ph.D., Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D., Ing. Martin Vojtek PhD.
 • Projekt „Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)",  reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spoluřešitelé: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D., Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. a Ing. Dana Sommerauerová
 • Projekt: „Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží", registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371. Spoluřešitelé: doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
   
 • Projekt „Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů“, registrační číslo TJ02000093; poskytovatel: Technologická agentura České republiky (program ZÉTA). Hlavní řešitel: Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D. Spoluřešitelé: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Simona Pichová, Ph.D., Ing. Radka Knězáčková, Ph.D., doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Bc. Nikola Hubáčková
 • Projekt:  „Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)",  reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spoluřešitelé: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D., Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. a Ing. Dana Sommerauerová
 • Projekt: „Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží", registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371. Hlavní řešitel: doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D. Spoluřešitelé: Ing. Daniel Salava, Ph.D., Ing. Libor Bauer Další zapojení pracovníci: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
 • Projekt: "WellSpaV4", 22010060, International Visegrad Fund, období realizace 06/2020 – 03/2021, spoluřešitelka Ing. Helena Becková, Ph.D.

 • Projekt:  „Simulation of interventions in air accidents, řešitelé: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Helena Becková, Ph.D., Ing. Monika Skalská, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
 • Projekt:  „Transport technique, technology and management“, spoluřešitelé: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., doc. Ing. Petr Průša, Ph.D., Ing. Helena Becková, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
 • Projekt:  „Development of innovative methods for the detection of crimes in road traffic using electronic accident data“, spoluřešitel: Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
 • Projekt: „Inovace předmětů Logistika, Logistika I, Logistika II studijního oboru DMML a předmětů Technologie a řízení poštovního provozu, Mechanizace a automatizace v poštovních službách, Technologie a management Expresních a kurýrních služeb jako interakce teorie a praxe v rámci modernizace Laboratoře AIDC“, v rámci IRS, řešitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, spoluřešitelé: Ing. Roman Hruška, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
 • Projekt:  „Contract research - Proposal of a complex system of capacity allocation“, spoluřešitelé: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Jindřich Ježek, Ph.D., Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.,
 • Projekt:  Výzkum a audit měření přepravních dob“, smluvní výzkum, spoluřešitelé: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. a Ing. Daniel Salava, Ph.D.
 • Smluvní výzkum v rámci projektu: „Kalkulátor logistických emisí – 2. etapa (KALOGEMIS)“, hlavní řešitel: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., spoluřešitelé: Ing. Stanislav Machalík, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.
 • Smluvní výzkum v rámci projektu: „Softwarová podpora vytěžování kontejnerů v CKD PLC-B ŠKODA AUTO a.s.“, hlavní řešitel: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., spoluřešitelé: Ing. Stanislav Machalík, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.
 • Smluvní výzkum v rámci projektu: „Kalkulátor logistických emisí – 3. etapa (KALOGEMIS)“, hlavní řešitel: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., spoluřešitelé: Ing. Stanislav Machalík, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D.
 • Smluvní výzkum v rámci projektu: „Analýza a výzkum k vytvoření vzdělávacích materiálů pro oblast multimodální dopravy“, hlavní řešitel: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
 • Smluvní výzkum v rámci projektu: „Kalkulátor logistických emisí – 4. etapa (KALOGEMIS)“, hlavní řešitel: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., spoluřešitelé: Ing. Stanislav Machalík, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D.
 • Smluvní výzkum v rámci projektu: „Kalkulátor logistických emisí – 5. etapa (KALOGEMIS)“, hlavní řešitel: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., spoluřešitelé: Ing. Stanislav Machalík, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D.
 • Smluvní výzkum v rámci projektu:  Analýza využívaných kalkulátorů emisí CO2“, řešitelka: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.
 • Projekt:  Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice, participující pracovníci: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D., Ing. Nina Kudláčková, Ph.D., Ing. Jiří Nožička, Ph.D., Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
 • Projekt:  „Simulation of interventions in air accidents, řešitelé: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Helena Becková, Ph.D., Ing. Monika Skalská, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
 • Projekt:  „Transport technique, technology and management“, spoluřešitelé: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., doc. Ing. Petr Průša, Ph.D., Ing. Helena Becková, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
 • Projekt:  „Development of innovative methods for the detection of crimes in road traffic using electronic accident data“, spoluřešitel: Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
 • Projekt: „Inovace předmětů Logistika, Logistika I, Logistika II studijního oboru DMML
  a předmětů Technologie a řízení poštovního provozu, Mechanizace a automatizace v poštovních službách, Technologie a management Expresních a kurýrních služeb jako interakce teorie a praxe v rámci modernizace Laboratoře AIDC“
  , v rámci IRS, řešitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, spoluřešitelé: Ing. Roman Hruška, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
 • Projekt:  „Contract research - Proposal of a complex system of capacity allocation“, spoluřešitelé: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Jindřich Ježek, Ph.D., Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.,
 • Projekt:  Výzkum a audit měření přepravních dob“, smluvní výzkum, spoluřešitelé: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. a Ing. Daniel Salava, Ph.D.
 • Smluvní výzkum v rámci projektu:  Analýza využívaných kalkulátorů emisí CO2“, řešitelka: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.
 • Projekt:  Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice, participující pracovníci: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D., Ing. Nina Kudláčková, Ph.D., Ing. Jiří Nožička, Ph.D., Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
 • Projekt: „Inovace předmětů Logistika II, Logistika I stud. oboru DMML a Technologie a řízení poštovního provozu, Mechanizace a automatizace v pošt. službách stud. oboru MEKPS v rámci modernizace Laboratoře AIDC“, řešitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, spoluřešitelé: Ing. Roman Hruška, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč
 • Projekt:  „Contemporary traffic engineering and technology“, spoluřešitelé: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., doc. Ing. Petr Průša, Ph.D., doc. a Ing. Roman Hruška, Ph.D.
 • Projekt:  Výzkum a audit měření přepravních dob“, smluvní výzkum, spoluřešitelé: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. a Ing. Daniel Salava, Ph.D.
 • Smluvní výzkum v rámci projektu:  CE 36“, řešitelka: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D
 • Projekt: „Inovace předmětů Technologie a řízení poštovního provozu stud. oboru MEKPS a Logistika I stud. oboru DMML pomocí systému pro sběr a vyhodnocení dat“, řešitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, spoluřešitel: Ing. Roman Hruška, Ph.D.

 • „Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti bepečnosti průmyslu“ (DOPSIT), CZ.1.07/2.3.00/20.0226, řešitel: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D. a Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.
 • „Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice“ (IN2), CZ.1.07/2.2.00/28.0272, řešitelé: Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.; Ing. Jiří Čáp, Ph.D.; Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.
 • „Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice“ (POSTDOK), CZ.1.07/2.3.00/30.0021, prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. jako mentor.
 • „Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice(ROUTER), CZ.1.07/2.3.00/30.0058, doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. jako mentor.
 • „Brána vědě/ní otevřená II“. (BRAVO II), CZ.1.07/2.3.00/45.0013 , prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. jako odborný mentor; doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a Ing. Nina Kudláčková, Ph.D. jako řešitelé
 • „Rights of Passengers with Reduced Mobility in V4 Countries“. RČ: 11420036,  podporovaný International Visegrad Fund, koordinátor projektu: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., řešitel: Ing. Helena Becková, Ph.D.
 • "Audit měření přepravních dob obyčejných poštovních zásilek a studie skutečných zásilek podle normy ČSN EN 13850 (760201), SD545014/82/50210, zadavatel: Český telekomunikační úřad, zodpovědný řešitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.;
  řešitelé: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. a Ing. Daniel Salava, Ph.D.
 • Poštovní služby – Kvalita služby – Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy u služeb
 • České pošty, s.p."
 • Projekt: „Teorie a praxe v controllingu“, řešitel: Bc. Irena Müllerová,
 • Projekt: „Využití technologie automatické identifikace jako nástroje inovace předmětu Mechanizace a automatizace v poštovních službách“,
  řešitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.,
 • Projekt: „Udržitelnost projektu IVINTEP "Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe" řešeného na DFJP“,
  řešitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.,
 • Projekt: „Inovace přednášek Mikroekonomie a doprava a Makroekonomie a doprava,
  řešitel:Ing. Hana Drahotská, Ph.D.
 • „Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti bepečnosti průmyslu“ (DOPSIT), CZ.1.07/2.3.00/20.0226, řešitel: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D. a Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.
 • „Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice“ (IN2), CZ.1.07/2.2.00/28.0272, řešitelé: Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.; Ing. Jiří Čáp, Ph.D.; Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.
 • „Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice“ (POSTDOK), CZ.1.07/2.3.00/30.0021, prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. jako mentor.
 • „Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice(ROUTER), CZ.1.07/2.3.00/30.0058, doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. jako mentor.
 • „Brána vědě/ní otevřená II“. (BRAVO II), CZ.1.07/2.3.00/45.0013 , doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.; Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.
 • "Audit měření přepravních dob obyčejných poštovních zásilek a studie skutečných zásilek podle normy ČSN EN 13850 (760201) Poštovní služby – Kvalita služby – Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy u služeb České pošty, s.p. v období roku 2014", SD545014/82/50210, zadavatel: Český telekomunikační úřad, zodpovědný řešitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.; řešitelé: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. a Ing. Daniel Salava, Ph.D.

Katedra DMML se v roce 2013 podílela na řešení těchto výzkumných projektů:

V roce 2013 pokračovali pracovníci katedry v řešení 2 projektů v rámci MŠMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

 1. Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA, CZ.1.07/2.4.00/17.0107)

Tým tvořený zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pokračoval v realizaci 36 měsíců trvajícího projektu ve spolupráci s partnerem projektu, kterým je zájmové sdružení Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury. Tento projekt bude pokračovat do května 2014.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Podrobnější informace k projektu a aktuální informace o plánovaných aktivitách je možno nalézt na internetových stránkách projektu. Manažer projektu POSTA: Ing. Petr Vršanský mailto: petr.vrsansky@upce.cz  (od července 2013 nahradil na této pozici doc. Ing. Alexandera Chlaně).

 1. Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe (IVINTEP CZ.1.07/2.2.00/15.0352)

Katedra ve spolupráci se zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (dále DFJP UPa) pokračovala v realizaci 36 měsíců trvajícího projektu.

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa č. 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Cílem projektu je zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů DFJP UPa tak, aby znalosti a dovednosti absolventů více reflektovaly aktuální požadavky podniků z oblasti dopravy a spojů, a zvyšovaly jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt je zacílen na studenty prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje. Projekt byl v roce 2013 úspěšně zakončen a v současné době pokračují pracovníci v naplňování podmínek udržitelnosti projektu.

Koordinátorem projektu je doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., tel.: 466 036 375, E-mail: libor.svadlenka@upce.cz

Dále vybraní pracovníci KDMML započali práci na projektu

 1. Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice (IN2 CZ.1.07/2.2.00/28.0272).

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce na úrovni kateder a fakult Univerzity Pardubice. Cílem projektu je vytvoření podmínek a motivování špičkových akademických pracovníků ke vzájemné integrační spolupráci a sdílení zkušeností při výuce v akreditovaných studijních programech Univerzity Pardubice. Dojde nejen ke zvýšení efektivnosti, ale především ke zvýšení kvality výuky a odbornosti.
Projekt je určen pro studenty a akademické pracovníky univerzity jako cílové skupiny.
Prostředkem naplnění cíle je skupina klíčových aktivit (01-03) kombinovaná s jednou aktivitou doplňkovou (04). Na realizaci projektu se výhradně podílí Univerzita Pardubice.

Vybraní pracovníci katedry participovali na řešení dalších projektů:

Ing. Jindřich Ježek, Ph.D. za UPa jako manažer projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0226 - "Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy" (DOPSIT). Více informací naleznete na stránkách projektu.

prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. jako mentor (Dr. Radhika Jade) v rámci projektu CZ.1.07/2.3/30.021 "Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice (POSTDOK).

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. jako mentor docent projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0058 "Rozvoj vkvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice" (ROUTER).

Katedra DMML se v roce 2012 podílela na řešení těchto výzkumných projektů:

V roce 2012 pokračovali pracovníci katedry v řešení 2 projektů v rámci MŠMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

 1. Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA, CZ.1.07/2.4.00/17.0107)

Tým tvořený zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice započal s realizací od 1. června 2011. Partnerem projektu trvacího 36 měsíců je zájmové sdružení Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury. Tento projekt bude pokračovat
do května 2014.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Podrobnější informace k projektu a aktuální informace o plánovaných aktivitách je možno nalézt na internetových stránkách projektu. doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. (manažer projektu POSTA).

 1. Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe (IVINTEP CZ.1.07/2.2.00/15.0352)

Katedra ve spolupráci se zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (dále DFJP UPa) pokračuje v realizaci 36 měsíců trvajícího projektu.

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa
č. 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Cílem projektu je zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů DFJP UPa tak, aby znalosti
a dovednosti absolventů více reflektovaly aktuální požadavky podniků z oblasti dopravy a spojů, a zvyšovaly jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt je zacílen na studenty prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje.

Koordinátorem projektu je doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., tel.: 466 036 375, E-mail: libor.svadlenka@upce.cz

Dále vybraní pracovníci KDMML započali práci na projektu

 1. Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice (IN2 CZ.1.07/2.2.00/28.0272).

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce na úrovni kateder a fakult Univerzity Pardubice. Cílem projektu je vytvoření podmínek
a motivování špičkových akademických pracovníků ke vzájemné integrační spolupráci a sdílení zkušeností při výuce v akreditovaných studijních programech Univerzity Pardubice. Dojde nejen ke zvýšení efektivnosti, ale především ke zvýšení kvality výuky a odbornosti.
Projekt je určen pro studenty a akademické pracovníky univerzity jako cílové skupiny.
Prostředkem naplnění cíle je skupina klíčových aktivit (01-03) kombinovaná s jednou aktivitou doplňkovou (04). Na realizaci projektu se výhradně podílí Univerzita Pardubice.

Vybraní pracovníci katedry participovali na řešení dalších projektů:

Ing. Roman Hruška, Ph.D. jako spoluřešitel projektu "Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - Validation of trade and transport processes, Implementation of improvements actions, Application of coordinated structures (FLAVIA)", financovaného z programu "INTERREG III" poskytovatele "Evropská unie" na období 01.03.2010 - 28.02.2013.

Další činnost katedry:

V roce 2012, v rámci rozvoje spolupráce katedry s odborníky z praxe, byly realizovány přednášky externistů – odborníků z firem působících v daném oboru, např.: POVED s.r.o.
– Plzeňský organizátor veřejné dopravy, Express – Interfracht Czech s.r.o., OVB Allfinanz a.s., Pardubice Region Tourism, Pojišťovna České spořitelny, a.s., SŽDC s.o., České dráhy, a.s. a další. Všechny výše uvedené přednášky byly zorganizovány v rámci projektu IVINTEP, který pracovníci katedry řeší od roku 2010. Tento projekt končí v září 2013.

V roce 2012 byly realizovány, v rámci řešení projektu IVINTEP, stáže akademických pracovníků katedry v odborných firmách a organizacích, např. Česká pošta, s.p., Dopravní podnik hl. m. Prahy, České dráhy a.s., atd. V témže roce vyjeli akademičtí pracovníci též na zahraniční stáže na partnerské univerzity: University of Plymouth, Velká Británie (doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Ing. Andrea Hemžská, Ph.D., Ing. Nina Kudláčková, Ph.D., Ing. Monika Eisenhammerová), Technic university of Lisabon, Portugalsko (doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.), University of Ljublana, Slovinsko (doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.) a University Jyvaskyla, Finsko (doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.). V roce 2012 proběhly, v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0352 IVINTEP - Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe“(koordinátor doc. Švadlenka), dva workshopy:

a) workshop – setkání s absolventy magisterského studia (počet účastníků 45),

b) workshop – setkání s partnery z podniků z praxe (počet účastníků 25).

V rámci workshopů se diskutovalo o možnosti zkvalitnění výuky inovovaného navazujícího studijního programu „Dopravní inženýrství a spoje“.

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0107 POSTA – Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (koordinátor doc. Chlaň) byly v roce 2012 uspořádány 3 workshopy. První workshop proběhl dne 22. 2. 2012 v rámci aktivity KA4 projektu POSTA (počet zúčastněných pracovníků – 15 osob, počet zúčastněných studentů 12), druhý workshop proběhl ve dnech 1. a 2. 11. 2012, v rámci aktivity KA4 projektu POSTA, (počet zúčastněných pracovníků – 20 osob, počet zúčastněných studentů 7). Třetí byl dvoudenní workshop ke kurzu měkkých dovedností, který proběhl ve dnech 11.9 – 12. 9. 2012 (počet zúčastněných pracovníků
– 10 osob, počet zúčastněných studentů 1). Na těchto workshopech vystupovali akademičtí pracovníci, doktorandi a studenti fakulty DFJP a FEI, kteří byli podpořeni v rámci projektu POSTA a zúčastnili se stáže, konference, kurzu nebo semináře. Prezentovali informace a cíle své aktivity, čeho dosáhli díky uvedené aktivitě a jaký bude přínos pro jejich další působení na fakultě. Dále katedra DMML zorganizovala další 2 workshopy: „Logistics forum 2012“ – garantem byl doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. (50 účastníků) a „Bezpečnost a krizový management v dopravě“ – garantem byl doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (18 účastníků). Pracovnice katedry Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. se podílela na pořádání semináře pro vzdělávací agenturu TSM Vyškov na téma „LEADERSHIP – Způsoby vedení a ovlivňování druhých“. V rámci projektu POSTA se pracovníci katedry účastnili pořádání jazykových kurzů a kurzů měkkých dovedností, zaměřených na zvýšení jazykové úrovně a také zlepšení pedagogické dovednosti akademických pracovníků a doktorandů fakulty DFJP.

Katedra DMML se v roce 2011 podílela na řešení těchto výzkumných projektů:

 1. Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA, CZ.1.07/2.4.00/17.0107)

Tým tvořený zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice započal s realizací od 1. června 2011. Partnerem projektu trvacího 36 měsíců je zájmové sdružení Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury. Tento projekt bude pokračovat
do května 2014.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě.

Projekt si klade za cíl umožnit vybraným cílovým skupinám navázání partnerství se špičkovými (domácími i zahraničními) pracovišti ze vzdělávací, výzkumné i komerční sféry. Partnerství budou navazována prostřednictvím vytváření sítí a odborných kontaktů, generovaných pomocí realizovaných stáží, odborných praxí atp. Získané poznatky budou následně aplikovány v inovaci výukově-vzdělávací činnosti na DFJP a FEI Univerzity Pardubice.
Cílové skupiny tvoří osoby, které mají základní předpoklady pro navázání a vytváření sítí mezi jednotlivými zapojenými subjekty. Jsou to především perspektivní akademičtí a ostatní pracovníci Univerzity Pardubice a Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury; studenti VŠ v prezenční i kombinované formě navazujícího magisterského studia a doktorského studia Univerzity Pardubice; pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci VOŠ a studenti VOŠ; další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem.
K naplnění cílů projektu je plánováno pět klíčových aktivit:
• Klíčová aktivita KA1 zaměřená na získávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí (odborné individuální kurzy a školení).
• Klíčová aktivita KA2 v jejímž rámci budou uskutečňovány tuzemské a zahraniční studijní pobyty na VaV pracovištích univerzit a komerčních subjektů.
• Klíčová aktivita KA3 soustředěná na podporu aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích (včetně podílu na jejich organizování), veletrzích a výstavách (např. InnoTrans 2012, UITP World Congress and Exhibition, Transport Logistic či World Conference of Transport Research).
• Klíčová aktivita KA4 je těžištěm projektu a spočívá v předávání zkušeností cílovým skupinám (workshopy pro pracovníky Univerzity Pardubice, resp. zástupce partnera, výběrové přednášky pro studenty), včetně zdůraznění role tutorování význačných odborníků.
• Klíčová aktivita KA5 je zaměřena na mentorování (tutoring) po dobu pobytu členů cílových skupin (studentů) na hostující instituci, zejména v zahraničí.
Podrobnější informace k projektu a aktuální informace o plánovaných aktivitách je možno nalézt na internetových stránkách projektu. doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. (manažer projektu POSTA).

 1. Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe (IVINTEP CZ.1.07/2.2.00/15.0352)

Katedra ve spolupráci se zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (dále DFJP UPa) pokračuje v realizaci 36 měsíců trvajícího projektu.

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa
č. 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Cílem projektu je zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů DFJP UPa tak, aby znalosti a dovednosti absolventů více reflektovaly aktuální požadavky podniků z oblasti dopravy a spojů, a zvyšovaly jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt je zacílen na studenty prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje.

Koordinátorem projektu je doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., tel.: 466 036 375, E-mail: libor.svadlenka@upce.cz

 1. Projekt GA ČR 103/09/1158 „Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy“

Projekt trval tři roky, zodpovědným řešitelem byl prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.

 1. Výzkumný záměr MŠMT „Teorie dopravních systémů“

V rámci tohoto projektu řešila katedra dílčí úkol „Modelování vnější rovnováhy dopravního systému“. Zodpovědným řešitelem byl prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.

 1. Projekt HERMES (High Efficient and Reliable arrangeMEnts for CroSsmodal Transport)

Na řešení projektu 7 RP EU Pracovníci katedry (doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. a Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.)

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky uspořádala v roce 2011 následující konference:

 1. "Dopravní systémy – hodnota, kvalita, užitek"

 jako navazující ročník již tradičně pořádané konference, která byla zaměřena na „proces tvorby hodnoty pro uživatele služeb osobní a nákladní dopravy“ s cílem vzájemné výměny poznatků, znalostí a zkušeností s danou problematikou, a to ve formě akademické diskuse, ale zároveň ve vztahu k praktickým zkušenostem a uplatnění. Konference byla pořádána Katedrou dopravního managementu, marketingu a logistiky v rámci vědecko-výzkumného projektu GAČR č. 103/091158 „Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy“. Konference proběhla v listopadu 2011.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., tel.: 466 036 429, E-mail: ivo.drahotsky@upce.cz

 1. "LOGI 2011"

 Na konferenci, za přítomnosti předních odborníků z ČR a zahraničí, byly diskutovány otázky zřizování, výstavby a provozování logistických center a otázky spojené s dotační podporou logistických center z veřejných zdrojů. Na pořádání konference se podílela Přepravní laboratoř, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky a Katedra technologie a řízení dopravy. Konference proběhla v listopadu 2011.

Kontaktní osoba doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., tel.:466 036 563, E-mail: kampf@upce.cz

Ve dnech 16. – 17. září 2010 pořádá Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky v hotelu Zlatá štika pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a děkana Dopravní fakulty, prof. Ing. Bohumila Culka, CSc. mezinárodní konferenci IPoCC 2010(International Postal and e‑Communications Conference) zaměřenou na výměnu teoretických a praktických zkušeností týkajících se „Postavení poštovních služeb v moderní komunikační společnosti“. Významným přínosem této konference bylo zejména zprostředkování setkání všech zainteresovaných subjektů a podnětná diskuse k právě probíhajícímu procesu tvorby nového zákona o poštovních službách. Konference IPoCC 2010 tak pokračovala ve snaze rozvíjet spolupráci v oblasti pošt a e-komunikací mezi akademickými a výzkumnými pracovišti a podniky z praxe a upevnila povědomí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice jako místa vzdělávání budoucích odborníků sektoru pošt a elektronických komunikací  a  výzkumu v této oblasti, což je naším dlouhodobým cílem.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., tel.: 466 036 375, E-mail: libor.svadlenka@upce.cz

V říjnu pořádala KDMML v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera konferenci Dopravní systémy, zaměřenou na perspektivy rozvoje dopravních systémů z pohledu zvyšování hodnoty služeb dopravního systému pro uživatele dopravy. V rámci konference bylytaké prezentovány výsledky projektu GA ČR č. 103/09/1158 "Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy", řešeného katedrou DMML.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., tel.: 466 036 429, e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz

Dne 19.11.2010 pořádá Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky v prostorách HARMONY Club Hotelu mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na otázky spojené s podporou logistiky z veřejných zdrojů za přítomnosti předních odborníků z ČR LOGI 2010. Konference je pořádána v rámci vědeckého projektu
MD ČR - 1F83A/014/520 „Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra“ a vědeckého projektu
MD ČR - CG932-066-520 „Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích“.

Kontaktní osoba doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., tel.:466 036 563, e-mail: kampf@upce.cz

Katedra DMML se v roce 2010 podílí na řešení těchto projektů:

 • Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy". 103/09/1158 "GAČR
  Odpovědný řešitel: MELICHAR, V.
 • Teorie dopravních systémů“.Výzkumný záměr MŠM „
  Odpovědný řešitel: MOLKOVÁ, T. 
 • "Metody pro optimalizaci svozu odpadu v městských aglomeracích".  MD ČR
  Odpovědný řešitel: BÁRTOVÁ, P.   

říjnu 2010 začal tým složený ze zástupců Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (dále DFJP UPa) realizovat 36 měsíců trvající projekt Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe (IVINTEP).

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa č. 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Cílem projektu je zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů DFJP UPa tak, aby znalosti a dovednosti absolventů více reflektovaly aktuální požadavky podniků z oblasti dopravy a spojů, a zvyšovaly jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt je zacílen na studenty prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje.

Hlavními partnery při projektových aktivitách jsou akademickým pracovníkům UPa především zástupci velkých společností působících v oblasti dopravy a spojů:  SOR Libchavy spol. s r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Dopravnípodnik hl.m. Prahy, akciováspolečnost, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Siemens s.r.o., CZ LOKO, a.s., C.S.CARGO a.s..

Projekt IVINTEP je tvořen pěti Klíčovými aktivitami (KA): KA01 Inovace teoretické složky výuky, KA02 Inovace praktické složky výuky, KA03 Zavedení projektové výuky, KA04 Inovace a profesionální prezentace studijních materiálů pro kombinovanou formu studia a KA05 Vytvoření systému pro pravidelné hodnocení účinnosti a kvality výukového procesu. KA budou průběžně probíhat až do září 2013, aktuální informace o termínech a přesném zaměření budou vždy zveřejňovány na webových stránkách projektu http://projekty.upce.cz/ivintep, které byly zprovozněny v prosinci 2010.

V rámci klíčové aktivity 1 bylo již realizováno následujících 7 přednášek externích odborníků vztahujících se ke 4  vybraným povinně volitelným státnicovým předmětům inovovaného studijního programu:

 1. Principy moderní železnice – uskutečněno dne 9. 11. 2010

 2. Krizové řízení – železniční doprava – uskutečněno dne 15. 11. 2010

 3. Rozhodovací úrovně a nástroje v systému řízení ochrany – uskutečněno dne 24. 11. 2010

 4. Krizové řízení a informační systémy – uskutečněno dne 29. 11. 2010

 5. SW pro podporu organizace dopravy v dopravním podniku – uskutečněno dne 13. 12. 2010

 6. Krizové řízení – Silniční doprava, nadměrné náklady – uskutečněno dne 13. 12. 2010

 7. Krizové řízení – Silniční doprava, mostní objekty – uskutečněno dne 13. 12. 2010

Těchto přednášek se celkem zúčastnilo 165 studentů inovovaného navazujícího studijního programu.

Dosavadní prioritou KA02 byla především příprava podkladů pro realizaci výběrových řízení vyhlašovaných za účelem pořízení technických prostředků a zařízení nezbytných k plánované inovaci praktické složky výuky inovovaného studijního programu.

V rámci KA03 bylo zahájeno následujících 12 dílčích projektů: a) Návrh marketingové koncepce společnosti, b) Analýza a optimalizace procesů ve společnosti, c) Finanční a ekonomické aspekty vybraných činností v dopravní firmě, d) Analýza logistických procesů dopravní firmy, e) Využití fotovoltaických článků k pohonu železničních vozidel, f) Bezpečnost vozového parku osobních vozidel v ČR a prognóza vývoje následků dopravních nehod, g) Motokolo START, h) Optimalizace zámkových a svařovaných spojů kostry karosérie autobusu, i) Nová soustava údržby kolejových vozidel, j) Modulová stavba dieselelektrické lokomotivy, k) Budování a hodnocení systémů jakosti u dopravních organizací, l) Snižování negativních účinků antropogenní činnosti na životní prostředí. Do řešení těchto projektů se zapojilo celkem 26 studentů inovovaného studijního programu.

V rámci KA04 byl zejména vytvořen harmonogram inovace stávajících a tvorby nových studijních opor a účasti vybraných akademických pracovníků na kurzech realizátora distančního vzdělávání. Dále byla vytvořena vzorová studijní opora, která byla prezentována jednotlivým zpracovatelům studijních opor. Byly také zpracovány podklady pro vyhlášení výběrového řízení na kurz realizátora distančního vzdělávání, výběrové řízení bylo vyhlášeno a následně již byl vybrán vítězný dodavatel.

V rámci KA05 byl dosud vytvořen panel respondentů z řad odborníků partnerských a jiných spolupracujících podniků a institucí. Dále byl sestaven, rozeslán a vyhodnocen dotazník zjišťující názor absolventů na účinnost a kvalitu výukového procesu v rámci inovovaného magisterského studijního programu a na jeho základě byli vybraní absolventi pozváni na workshop, na kterém budou relevantní připomínky podrobně diskutovány a následně zapracovány do studijního plánu inovovaného studijního programu.

V průběhu dosavadní realizace projektu byly vytištěny propagační bloky s logolinkem OP VK a informační letáky o projektu, které budou distribuovány cílové slupině projektu. Zároveň byla zajištěna výroba stojanu, na kterém jsou letáky volně k dispozici v prostorách vstupní haly Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, pro studenty i širokou veřejnost. Byly také vytvořeny podklady pro plánovanou nástěnku projektu, která bude umístěna ve vstupní hale Dopravní fakulty Jana Pernera a která bude obsahovat základní informace o projektu a aktuální aktivity projektu.

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. (koordinátor projektu IVINTEP)

V rámci prohlubování odborného zaměření studijních oborů zajišťovaných katedrou, zavedla KDMML v roce 2010 následující nové předměty, zabezpečované pracovníky katedry:

Bakalářské strukturované studium:  Manažerské rozhodování (3. ročník MMLS)

Dvě studentky denního doktorského studia vycestovaly v tomto roce v rámci programu LLP ERASMUS na zahraniční výměnný pobyt.

Dne 22.10.2009 pořádá Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky v zasedací místnosti DFJP konferenci s mezinárodní účastí Dopravní systémy a hodnota pro uživatele dopravy zaměřená na výměnu teoretických a praktických zkušeností týkajících se perspektiv rozvoje dopravních systémů z pohledu zvyšování hodnoty služeb dopravního systému pro uživatele dopravy. V rámci konference budou také prezentovány výsledky projektu GA ČR č. 103/09/1158 "Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy", řešeného katedrou DMML.

Kontaktní osoba Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., tel.: 466 036 429, e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz

Dne 19.11.2009 pořádá Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky v prostorách HARMONY Club Hotelu mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na otázky spojené s podporou logistiky z veřejných zdrojů za přítomnosti předních odborníků z ČR LOGI 2009. Konference je pořádána v rámci vědeckého projektu
MD ČR - 1F83A/014/520 „Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra“ a vědeckého projektu
MD ČR - CG932-066-520 „Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích“.

Kontaktní osoba doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., tel.:466 036 563, e-mail: kampf@upce.cz

V roce 2009 se pracovníci katedry podílí na řešení Výzkumného záměru MŠM „Teorie dopravních systémů“ a projekt Ministerstva dopravy ČR „Prostorová lokalizace veřejných logistických center“ .

Katedra DMML se v roce 2009 podílí na řešení těchto projektů:

 • Projekt Ministerstva dopravy ČR CG 731-118-520 „Prostorová lokalizace veřejných logistických center“. Odpovědný řešitel: PRŮŠA, P.

 • Projekt Ministerstva dopravy ČR 1F83A/014/520 „Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra“. Odpovědný řešitel: KAMPF, R.

 • GAČR 103/09/1158 "Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy".
  Odpovědný řešitel: MELICHAR, V.

 • MD ČR  "Metody pro optimalizaci svozu odpadu v městských aglomeracích".
  Odpovědný řešitel: BÁRTOVÁ, P.

V rámci prohlubování odborného zaměření studijních oborů zajišťovaných katedrou, zavedla KDMML v roce 2009 následující nové předměty, zabezpečované pracovníky katedry:

Bakalářské strukturované studium:  Společenský styk (3. ročník DMML)

V roce 2008 řešili pracovníci katedry Výzkumný záměr MŠM „Teorie dopravních systémů“ a dva projekty Ministerstva dopravy ČR: „Prostorová lokalizace veřejných logistických center“ a Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra“).

Jako spoluřešitelé se podíleli na řešení projektu Ministerstva dopravy „Komparace místní a regionální železniční a silniční dopravy z hlediska působení na životní prostředí a snižování energetické náročnosti a možnosti financování z veřejných prostředků“ ve spolupráci s Bankovním institutem a na oponované studii Ministerstva dopravy ČR „Hodnocení ekonomického vlivu odkladů výstavby vybraných silničních komunikací“ řešené ve spolupráci s Bankovním institutem.

Dále se podíleli na zpracování uplatněné metodiky „Metodická specifikace přeprav v Armádě ČR“.

V oblasti mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce se pracovníci katedry podíleli na řešení projektů Slovensko-českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce MVTS „Aktuálne manažérske a marketingové trendy v teórii a praxi“, „Návrh foriem marketingovej komunikácie pre podporu zavádzania nových multimediálních produktov do praxe“ , „Možnosti vytvorenia medzinárodnej personálnej agentúry pre študentov a absolventov dopravných univerzít“ a „Možnosti využitia technológie rádio frekvenčnej identifikácie v prepravných procesoch poštových operátorov“ řešených ve spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině.

V rámci graduačního rozvoje v roce 2008 získal vědecko-pedagogický titul docent Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. (Oddělení managementu a marketingu v dopravě).

V oblasti prohlubování mezinárodní spolupráce katedra uzavřela BILATERAL AGREEMENT form for the academic years 2008-2013 Lifelong Learning Programme ERASMUS s Technickou univerzitou ve Zvolenu (koordinátor doc.Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.), Fakultou riadenia a informatiky Žilinská univerzita, (koordinátor doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D),  Transport Fakulty University of Ljublana, (koordinátor Ing. Petr Průša, Ph.D.) a s University of Aplied Science Jyvaskyla, Finsko (koordinátor Ing. Petr Průša Ph.D.).

Rámcové smlouvy o spolupráci katedra uzavřela s organizacemi Lion Teleservices CZ, a.s.  a Česká distribuční, a.s..

Katedra zorganizovala mezinárodní vědeckou konferenci IPoCC 2008 – International Postal and e-Communications Conference, s podtitulem„Budoucí role poštovních služeb ve světle nových tržních podmínek a komunikačních technologií“,  vědecké konference s mezinárodní účastí s názvy „Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí“ aProstorová lokalizace logistických center a metodika indexového bencbmarkingu pro logistická centraa dále se podílela na organizaci a zajištění Mezinárodní vědecké konference „Marketing ve službách“ ve spolupráci s Fakultou informatiky a riadenia, v prostorech Žilinské univerzity v Žilině.

V rámci přednáškových a vědecko-výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách působí od 1.9.2008 jako hostující profesor pracovník katedry Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., na Technické Univerzitě Lisabon (Portugalsko).

Pracovníci katedry dále realizovali pobyty učitelů v programu ERASMUS na Warsaw School of Economics (Dr.Švadlenka), University of Huddersfield (Dr. Průša) a čtyři pobyty na Žilinské univerzitě v Žilině (prof. Melichar, Dr. Chlaň, Dr. Kampf a Dr. Švadlenka). Další studijní a přednáškové pobyty mimo ERASMUS, pracovníci katedry realizovali na MIIT Moskva a Transport faculty University of Zagreb (Dr. Průša).

V oblasti zahraniční spolupráce hostovali na katedře v rámci krátkodobých přednáškových a studijních pobytů pedagogové ze zahraničních univerzit, to: Tommi Fransilla, Finsko, Darko Babič, Chorvatsko, Natálie Lachmetkina a  Gajdar Abdikerimov, Rusko.

V rámci prohlubování spolupráce s s odbornou praxí a průmyslem, pracovníci katedry zorganizovali přednášky odborníků na fakultě z firem Bosh, J-Tekt a z firmy Sluno.

V rámci prohlubování odborného zaměření studijních oborů zajišťovaných katedrou, zavedla KDMML v roce 2008 následující nové předměty, zabezpečované pracovníky katedry:

Bakalářské strukturované studium:  Controlling (3. ročník DMML), Platební styk (3. ročník DMML a 3. ročník MMLS) a Podnikatelská etika (3. ročník DMML)

Navazující magisterské studium: Drobné podnikání (1. ročník DMML)

V roce 2007 řešili pracovníci katedry Výzkumný záměr MSM, projekt GAČR a projekt Ministerstva dopravy ČR.

V rámci graduačního rozvoje v roce 2007 získali vědeckou hodnost Ph.D. dva pracovníci KDMML, a to Ing. Nina Kudláčková, Ph.D. (Oddělení ekonomiky a logistiky v dopravě) a Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D. (Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích).

V rámci prohlubování mezinárodní spolupráce KDMML (Oddělení Ekonomiky a managementu ve spojích) uzavřelo  v rámci programu ERASMUS dvě nové bilaterální smlouvy, a to s University of Szeczin, Faculty of Management and Economics of Services (Poland) a s College of Telecommunications and Posts (Bulgaria). Dále byly uzavřeny dvě nové rámcové smlouvy o spolupráci s významnými podniky sektoru poštovních služeb ČR, a to s Českou poštou, s.p. a DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Rovněž iniciována a zahájena spolupráce s podniky ze sektoru e-komunikací, a to konkrétně s firmou Natural Medicaments, s.r.o. a Lion Teleservices CZ, s.r.o.

Katedra zorganizovala vědecké konference s mezinárodní účastí s názvem „Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavku uživatele“ a „Outsourcing dopravně-logistických procesů“. Dále se podílela na organizaci a zajištění Mezinárodní vědecké konference „Marketing ve službách ve spolupráci s Fakultou informatiky riadenia, která proběhla v prostorech Žilinské univerzity v Žilině.

V oblasti rozvoje katedry je nutno zmínit následující aktivity:

 • k datu 01. 01. 2007 byla zahájena činnost  odd. ekonomiky a managementu ve spojích na KDMML, které je garantujícím pracovištěm bakalářského studijního oboru Management, marketing a logistika ve spojích;

 • byly realizovány studijní pobyty 2 pracovníků KDMML (Ing. Alexander Chlaň, Ph.D a Ing. Petr Průša, Ph.D.) na zahraničních univerzitách ((University of Plymouth a University Huddersfield)  s předpokladem následného zahájení habilitačního řízení v roce 2008;

 • pokračovala spolupráce s Vysokou školou logistiky Přerov při realizaci pedagogické činnosti pracovníků KDMML na této škole (prof. Melichar, doc. Šaradín, Ing. Ježek, Ph.D);

Byl vypracován a přijat návrh projektu podporovaný Ministerstvem dopravy „Indexový Benchmarking pro logistická centra (řešitel Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.) jehož řešení bylo zahájeno od 01. 01. 2008.

 V roce 2007 řešili pracovníci DFJP těchto 6 projektů GAČR (z toho 2 v roli spoluřešitelů):

Č. projektu

Řešitel

Pracoviště

Název projektu

103/05/0679

Ing. Vladimír Doležel, CSc.

KDI

Modelování a zpětná analýza dopravních staveb

103/05/2067

Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.

KDMML

Outsourcing dopravně-logistických procesů

102/05/2066

prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.

KMMČS

Stanovení provozní zatížitelnosti a životních mostních konstrukcí

101/07/0727

doc. Dr. Ing. Libor Beneš

KMMČS

Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve vztahu k materiálovým změnám

103/06/1124

Ing. Vladimír Doležel, CSc. (spoluřešitel)

KDI

Stabilita pozemních staveb v mimořádných podmínkách

101/06/1703

doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc.

(spoluřešitel)

KDP

Inteligentní systém směrového řízení vozidla STEER-BY-WIRE

 Projekty řešené pro jiné instituce

 

Č. projektu

Řešitel

Zadavatel

Název projektu

1F54E/066/030

prof. Mojžíš

MD

Podmínky pro přijetí regulačních opatření, kterými se za krizových stavů mění způsob řízení a organizace dopravy České republiky a podmínky pro omezení nebo zákaz provozu v oblasti dopravy České republiky za krizových stavů

94/2006-430-OPI

Ing. Drahotský

MD

Komplexní metodický přístup k zlepšování životního prostředí a eliminaci negativních dopadů z hlediska dopravy

1F54E/039/520

Ing. Matuška

MD

Systémové prostředky, opatření a mechanismy pro správné navrhování a realizaci bezbariérového prostředí v dopravních řetězcích veřejné dopravy

FI-IM4/042

doc. Zelenka

MP

Výzkum a vývoj modulových dvou-nápravových podvozků dieselelektrických lokomotiv

CG731-118-520

Ing. Průša

MD

Prostorová lokalizace veřejných logistických center

1F53S/126/520

doc. Cempírek

MD

Návrhy základních aplikací logistických systémů do nákladní obslužné přepravy stanovených regionů a zajištění její optimální funkčnosti

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky (KDMML), v rámci prohlubování odborného zaměření studijních oborů zajišťovaných katedrou, v roce 2007 zavedla následující nové předměty, zabezpečované pracovníky katedry a dohodami o provedení práce:

Bakalářské strukturované studium: Rétorika a komunikace (2. ročník DMML), Elektronický obchod (2. ročník DMML), Mechanizace a automatizace v poštovních službách (2. ročník MMLS), Technologie a řízení poštovního provozu (2. ročník MMLS), Management v poštovních službách (3. ročník MMLS), Ekonomika a management telekomunikací (3. ročník MMLS), Ekonomika spojového podniku (3. ročník MMLS), Marketing v poštovních službách (3. ročník MMLS), Tarifní a cenová politika ve spojích (3. ročník MMLS).

Navazující magisterské studium: Podnikatelská etika (1. ročník DMML), Logistika dopravních procesů (1. ročník DMML), Koučování a teambuilding (2. ročník DMML), Psychologie kreativity manažerských činností (2. ročník DMML).  

 

Výzkumná činnost v minulých letech

 • V rámci V. rámcového programu se v roce 2002 řešil projekt SWITCH - "Udržitelné, zpracovatelné , intermodální změny v dopravě". Univerzita Pardubice (KDMML DF J. Pernera) byla do projektu přijata jako partner do již probíhajícího projektu.
 • Pro GA ČR KDMML v letech 2001-2003 řeší grantový projekt číslo 103/01/415 "Reengineering v řízení logistických procesů v dopravě".
 • V rámci institucionálního výzkumu jsou pracovníci katedry zapojeni do řešení projektu "Interakce dopravních prostředků a dopravní cesty" v oblasti řešení problematiky ekonomiky a managementu.
 • V rámci spolupráce s firmou KPM Consult, a.s. a ČD, a.s. KDMML spolu s dalšími 2 katedrami DF J. Pernera řeší problematiku výlukové činnosti na stavbách železničních koridorů s názvem úkolu "Návrh výlukové činnosti na stavbách II., III. a IV. tranzitních koridorů".
 • Pro MŠTM je řešen rozvojový program "Zavedení nového studijního oboru Management, marketing a logistika ve spojích".
 • V roce 2002 byl řešen interní grant "Analýza výkonnosti a nákladovosti v silniční, železniční a kombinované přepravě volně ložených práškových hmot v ČR".
 • Pro potřeby MD ČR byla v roce 2003 zpracována studie "Metodika zpracování koncepce rozvoje dopravních sítí".
 • Od roku 2004 řeší katedra Dopravního managementu, marketingu a logistiky grant "Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti" (trvání 2004-2006) pro GA ČR.
 • Od roku 2005 řeší katedra Dopravního managementu, marketingu a logistiky grant "Outsourcing dopravně-logistických procesů" (trvání 2005-2007) pro GA ČR.
 • Od roku 2005 je katedra řešitelem Výzkumného záměru "Teorie dopravních systémů" v rám ci kterého byla řešena problematika "Charakteristika a tendence změn v okolí dopravníhosystému

 Organizace odborných akcí v minulých letech

 • Manažerské enviromentální účetnictví (odborný seminář, 2001).
 • Aktuální problémy cestovního ruchu (odborný seminář, 2001).
 • Problémy dopravní politiky a možnosti jejich řešení (odborný seminář, 2001).
 • Možnosti uplatnění reengineeringu v dopravě (odborný seminář s mezinárodní účastí, 2002).
 • Současná situace v oblasti letecké dopravy a možnosti dalšího rozvoje (odborný seminář, 2002).
 • Dopravní politika pro vstup do EU (odborný seminář s mezinárodní účastí, 2003).
 • Proces poskytování dopravní služby jako marketingový nástroj (odborný seminář 2003).
 • Nová dopravní politika (odborný semínář k seznámení veřejnosti s koncepcí dopravní politiky ČR do roku 2013, květen 2004).

 • Rozvoj dopravních sítí (odborný seminář na téma koncepce rozvoj dopravních sítí v ČR, květen 2004).
 • Role logistiky v integrující se Evropě (odborný seminář o nových směrech v logistice s ohledem na rozšiřování EU, říjen 2004).
 • Faktory udržitelné mobility a přístupnosti k dopravním službám (odborný seminář s mezinárodní účastí ke grantovému projektu řešenému na Dopravní Fakultě Jana Pernera, listopad 2004).

 


0