Státní závěrečné zkoušky

Bližší informace k bakalářským pracím a státním závěrečným zkouškám jsou k dispozici ve studijních materiálech v IS STAG a v MS Teams (Bakalářská práce – DMM, Bakalářská práce – Logistici).

 

Bližší informace k diplomovým pracím a státním závěrečným zkouškám jsou k dispozici ve studijních materiálech v IS STAG a v MS Teams (Diplomová práce – DMML).

 

0