Dopravní management a marketing

Studijní program: Technologie a management v dopravě
Studijní specializace: Dopravní management a marketing
Forma studia: prezenční – výuka v Pardubicích
kombinovaná – 1. ročník v Pardubicích, vyšší ročníky v Praze a v Pardubicích (dle rozvrhu)
Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika specializace

Bakalářské studium je orientováno zejména na problematiku operativního managementu a marketingu se zaměřením na specifika sektoru dopravy, dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby. Absolventi najdou pracovní uplatnění především na nižších a středních manažerských pozicích a odborných pozicích v různých typech dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby i v orgánech a organizacích státní správy a územních samospráv. Jedná se o bakalářské tříleté studium, po jehož absolvování lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Teoretická průprava

V rámci studia podrobně nahlédnete do problematiky technologie a řízení dopravy (železniční, silniční, letecké), logistiky, zasílatelství, managementu, marketingu, elektronického obchodování, ekonomie, ekonomiky dopravního podniku,  finančních a pojistných operací, celního hospodářství a daňové soustavy, controllingu, algoritmizace, programování a získáš odpovídající komunikační a prezentační dovednosti.

Praktická aplikace získaných znalostí

  • Management a marketing v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
  • ekonomika dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
  • controlling v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
  • logistika a zasílatelství.

Vazba na praxi při studiu

Jedinečná možnost podílet se na realizaci reálných projektů; přednášejícími budou i odborníci z praxe. Ve 2. ročníku Vás čeká odborná praxe, můžete využít možnosti studijních stáží ve firmách, navštěvovat workshopy, studovat v zahraničí.

Uplatnění absolventa

  • Dopravní společnosti,
  • společnosti poskytující logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
  • oddělení dopravy ve společnostech,
  • orgány a organizace státní správy a územních samospráv.

 

Více o specializaci a jednotlivých předmětechPředstavení specializace Dopravní management a marketing

false

Absolvent specializace Dopravní management a marketing

false
0