Dopravní stavitelství

Studijní program: Dopravní stavitelství 
Studijní specializace: Dopravní stavitelství
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika oboru

Bakalářské čtyřleté studium Vás připraví jak po teoretické, tak po praktické stránce. Stane se z Vás technik, který umí na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly související s projekční činností nebo řízením dílčích úseků výstavby inženýrských dopravních staveb, jako jsou mostní konstrukce, drážní stavby a pozemní komunikace. Máme nové moderní laboratoře, kde si vyzkoušíte provádění a vyhodnocování experimentů a testů v rámci výuky odborných předmětů. V našich počítačových učebnách Vás naučíme pracovat se speciálními programy z oboru. Dostanete se ale i do terénu. Vezmeme Vás na dopravní stavby a zajistíme, abyste se mohli v rámci výuky nebo stáží poznat i s odborníky z praxe v rámci spolupráce firem a Katedry dopravního stavitelství.

Teoretická průprava

Studium je založeno na předmětech teoretického základu, jako je matematika, fyzika, teorie pružnosti a pevnosti a stavební mechanika. Dozvíte se také spoustu informací o stavebních materiálech a konstrukcích, geotechnice, geodézii, stavebním právu apod.

Praktická aplikace získaných znalostí

V rámci profilových odborných předmětů jako jsou například železniční stavby, silnice a dálnice, místní komunikace, rekonstrukce a údržba železničních staveb a pozemních komunikací, stavba a rekonstrukce mostů nebo i financování dopravních staveb si osvojíte teoretické a praktické dovednosti, které uplatníte v praxi. Především se jedná o:

  • navrhování nových mostních staveb a přepočet stávajících mostních objektů,
  • projektování pozemních komunikací,
  • projektování drážních staveb,
  • plánování údržby a diagnostiky dopravních staveb,
  • provádění geotechnických zkoušek,
  • provozní a technologické postupy při výstavbě dopravních staveb,
  • provádění prohlídek dopravních staveb,
  • dozorová činnost na stavbě,
  • realizace dopravních staveb,
  • tvorba rozpočtů v programu KROS.

Vazba na praxi při studiu

Přednášejícími budou i odborníci z praxe. Výuka navíc probíhá ve specializovaných laboratořích a počítačových učebnách. Studenti se mohou podílet na realizaci projektů a výuka probíhá také v terénu. Získané vědomosti a dovednosti můžete uplatit i při odborných exkurzích, praxích a stážích v jedné z mnoha partnerských firem, které Vám Katedra dopravního stavitelství zajistí.

Uplatnění absolventa

Po absolvování studia u nás budete mít velký výběr možnosti pracovního uplatnění, ať už jako pracovník zaměřený na inženýrské činnosti, provozní technik v manažerských funkcích u dopravních staveb, projektant v oboru dopravních staveb, pracovník stavebních úřadů, či zaměstnanec konstrukčních a projekčních ústavů. Ve výrobní sféře se můžete velmi dobře uplatnit např. na pozici přípravy staveb, úsekového stavbyvedoucího, rozpočtáře nebo stavebního dozoru, či správce mostů.

 


Studijní plán - Dopravní stavitelství

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Studijní plán - Dopravní stavitelství485.82 KB
true

Ukázka praxe v rámci studia:

false

Absolventi programu Dopravní stavitelství

false
0