Stavba vozidel

Studijní program: Dopravní technika
Studijní specializace: Stavba vozidel
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika specializace

Cílem studia je vybavit studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi, které jsou zapotřebí při řešení problematiky konstrukce mechanické části kolejových nebo silničních vozidel. Absolvent má všeobecný přehled v oblasti dopravy, je připraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného či podobného zaměření. 

Teoretická průprava

Východiskem odborného studia jsou obecné i specializované technické předměty, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku, mechaniku, elektrotechniku, pružnost a pevnost, části strojů a konstrukční materiály. 

Praktická aplikace získaných znalostí

Studenti se naučí, jak uplatnit poznatky z teoretického základu studia při řešení problematiky návrhu, vývoje a konstrukce standardních konstrukčních uzlů v oblasti pozemních dopravních prostředků. Součástí studia je rovněž používání odpovídajících návrhových systémů a systémů pro tvorbu technické dokumentace; studenti jsou schopni odborné komunikace v cizím jazyce.

Vazba na praxi při studiu

Nedílnou součástí studia jsou exkurze a odborné praxe studentů v podnicích či vybrané přednášky odborníků z praxe v rámci výuky odborných předmětů. Bakalářské práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a organizacemi působícími v oboru. Studenti se také mohou podílet na výzkumné činnosti související s náplní studijního programu.

Uplatnění absolventa

Absolventi specializace Stavba vozidel mohou zastávat především různé technické pozice v institucích a podnicích zabývajících se konstrukcí, vývojem, projektováním, výrobou a rekonstrukcí, ale i zkoušením pozemních dopravních prostředků.

Více informací

web dopravní techniky

 

Studijní plány

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Studijní plán - prezenční forma207.4 KB
false

Lékařský posudek

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Lékařský posudek pro studijní program Dopravní technika439.65 KB
false

Představení specializace Stavba vozidel

false

Absolventi specializace Stavba vozidel

false
0