Stavba vozidel

Studijní program: Dopravní technika
Studijní specializace: Stavba vozidel
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky

Charakteristika specializace

Cílem studia je vybavit studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi, které jsou zapotřebí při řešení problematiky konstrukce mechanické části kolejových nebo silničních vozidel. Absolvent je připraven k samostatné odborné činnosti podle současného stavu poznání a průmyslových aplikací, může se podílet na činnosti výzkumné a je připraven pokračovat v navazujícím doktorském studiu podobného zaměření.

Teoretická část studia

Východiskem odborného studia jsou obecné i specializované technické předměty, které zahrnují teorii vozidel, dynamickou pevnost, spolehlivost, nové konstrukční materiály a výpočetní metody v konstruování.

Praktická aplikace získaných znalostí

Studenti se naučí, jak uplatnit poznatky z teoretického základu studia v analýze a návrhu mechanické části pozemních dopravních prostředků. Specializace směřuje k řešení úloh
vývoje, konstruování, testování a schvalování silničních a kolejových vozidel. Součástí je i tvorba technické dokumentace a řešení výpočetních problémů.

Vazba na praxi při studiu

Součástí studia jsou exkurze v průmyslových podnicích a účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů. Diplomové práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a organizacemi, které působí v dopravním průmyslu. Studenti se mohou podílet na výzkumné činnosti související s náplní studijního programu.

Uplatnění

Absolventi specializace Stavba vozidel mohou zastávat vyšší technické pozice v podnicích, které se zabývají vývojem, projektováním, výrobou a rekonstrukcí silničních nebo kolejových vozidel. Mohou se uplatnit rovněž ve zkušebnictví, výzkumu nebo v odborném či vysokém školství.

Více informací

web dopravní techniky


 

Studijní plány

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon lékařský posudek pro studijní program Dopravní technika439.65 KB
false

Představení specializace Stavba vozidel

false

Absolvent specializace Stavba vozidel

false
0