Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_05_13_vvcd_062_184850.jpg
Studijní program: Dopravní technika
Studijní specializace: Stavba vozidel
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky

Charakteristika specializace

Cílem studia je vybavit studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi, které jsou zapotřebí při řešení problematiky konstrukce mechanické části kolejových nebo silničních vozidel. Absolvent je připraven k samostatné odborné činnosti podle současného stavu poznání a průmyslových aplikací, může se podílet na činnosti výzkumné a je připraven pokračovat v navazujícím doktorském studiu podobného zaměření.

Teoretická část studia

Východiskem odborného studia jsou obecné i specializované technické předměty, které zahrnují teorii vozidel, dynamickou pevnost, spolehlivost, nové konstrukční materiály a výpočetní metody v konstruování.

Praktická aplikace získaných znalostí

Studenti se naučí, jak uplatnit poznatky z teoretického základu studia v analýze a návrhu mechanické části pozemních dopravních prostředků. Specializace směřuje k řešení úloh
vývoje, konstruování, testování a schvalování silničních a kolejových vozidel. Součástí je i tvorba technické dokumentace a řešení výpočetních problémů.

Vazba na praxi při studiu

Součástí studia jsou exkurze v průmyslových podnicích a účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů. Diplomové práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a organizacemi, které působí v dopravním průmyslu. Studenti se mohou podílet na výzkumné činnosti související s náplní studijního programu.

Uplatnění

Absolventi specializace Stavba vozidel mohou zastávat vyšší technické pozice v podnicích, které se zabývají vývojem, projektováním, výrobou a rekonstrukcí silničních nebo kolejových vozidel. Mohou se uplatnit rovněž ve zkušebnictví, výzkumu nebo v odborném či vysokém školství.

Více informací

web dopravní techniky


Studijní plány

Představení specializace Stavba vozidel

Absolvent specializace Stavba vozidel