Dopravní stavitelství

Studijní program: Dopravní stavitelství
Studijní specializace: Dopravní stavitelství
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 1,5 roku

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Dopravní stavitelství je absolvování bakalářského studijního programu se zaměřením Dopravní stavitelství.

 

Charakteristika specializace

Magisterské studium Vás připraví jak po teoretické, tak po praktické stránce. Stane se z Vás inženýr, který umí na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly související s projekční činností nebo řízením výstavby inženýrských dopravních staveb, jako jsou mostní konstrukce, drážní stavby a pozemní komunikace. Máme nové moderní laboratoře, kde si vyzkoušíte provádění a vyhodnocování experimentů a testů v rámci výuky odborných předmětů. V našich počítačových učebnách Vás naučíme pracovat se speciálními programy z oboru. Dostanete se ale i do terénu. Vezmeme Vás na dopravní stavby a zajistíme, abyste se mohli v rámci výuky nebo stáží poznat i s odborníky z praxe v rámci spolupráce firem a Katedry dopravního stavitelství. Pokud budete mít chuť, můžete pokračovat v dalším doktorském stupni studia.

Teoretická část studia

Studium je založeno na předmětech teoretického základu, jako jsou například předměty Pružnost a pevnost, Dynamika stavebních konstrukcí. Dozvíte se také spoustu informací o modelování mostních konstrukcí pomocí softwarů, mikroskopických simulací v dopravním inženýrství, nedestruktivní diagnostice dopravních staveb i dynamické pevnosti a životnosti konstrukcí.

Praktická aplikace získaných znalostí

V rámci profilových odborných předmětů jako jsou například kovové mosty, masivní a železobetonové mosty, křižovatky pozemních komunikací, železniční stanice a uzly, ale i podzemní i vodní stavby si osvojíš praktické dovednosti, které uplatníš v praxi.

Vazba na praxi při studiu

Přednášejícími budou i odborníci z praxe. Výuka navíc probíhá ve specializovaných laboratořích a počítačových učebnách. Studenti se mohou podílet na realizaci projektů a výuka probíhá také v terénu. Získané vědomosti a dovednosti můžete uplatnit i při odborných exkurzích, praxích a stážích v jedné z mnoha partnerských firem, které Vám Katedra dopravního stavitelství zajistí.

Uplatnění

Po absolvování studia u nás, budete mít velký výběr možnosti pracovního uplatnění, ať už jako pracovník zaměřený na inženýrské činnosti, projektant v oboru dopravních staveb, pracovník stavebních úřadů, či zaměstnanec konstrukčních a projekčních ústavů. Ve výrobní sféře se velmi dobře uplatníte např. na pozici přípravy staveb, stavbyvedoucího, rozpočtáře nebo stavebního dozoru, či správce mostů.

Možnost studie v zahraničí

Naše škola umožňuje svým studentům absolvovat část studia v zahraniční v rámci různých programů (nejvýznamnější z nich je Erasmus+). Pokud Vás láká tato možnost, můžeme Vám velmi pomoci, máme vytvořeny kontakty napříč Evropou.


 

 

 


Studijní plán - Dopravní stavitelství

false
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Studijní plán - Dopravní stavitelství446.21 KB
true

Ukázka praxe v rámci studia

false

Absolventi programu Dopravního stavitelství

false
0