Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_04_05_dfjp_posta_trainee_003_184855.jpg
Studijní program: Technologie a management v dopravě
Studijní specializace: Dopravní management, marketing a logistika
Forma studia: prezenční
kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky

Charakteristika specializace

Studium je orientováno zejména na problematiku strategického a takticko-operativního managementu a marketingu se zaměřením na specifika sektoru dopravy, dopravních společností a společností poskytujících poštovní, expresní a kurýrní služby a na logistiku. Najdete pracovní uplatnění především na středních a vrcholových manažerských pozicích a odborných pozicích v různých typech dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby i v orgánech a organizacích státní správy a územních samospráv. Absolventi budou připraveni také na další studium v doktorském stupni studia.

Teoretická část studia

V rámci studia získáte znalosti v oblastech: dopravy a optimalizace dopravních systémů, logistiky a logistických technologií, managementu (se zaměřením na procesní, projektový a personální management a management kvality), marketingu a ekonomiky dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby.

Praktická aplikace získaných znalostí

  • Management a marketing v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby (moderní přístupy a metody, management kvality, projektový management a krizové řízení),
  • ekonomika dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
  • controlling v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
  • logistický management organizací a dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Vazba na praxi při studiu

Exkurze ve vybraných společnostech, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů a workshopech, řešení případových studií, možnost studijních stáží ve společnostech, zadávání diplomových prací přímo společnostmi. Možnost podílet se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.

Uplatnění

  • Práci Vám dají: dopravní společnosti, společnosti poskytující logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
  • logistická centra a průmyslové zóny,
  • výrobní společnosti a společnosti obchodující se zbožím,
  • orgány a organizace státní správy a územních samospráv.


Absolvent specializace Dopravní management, marketing a logistika