Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_02_02_pce_elektromobily_370-edit_orez_184861.jpg
Studijní program: Dopravní technika
Studijní specializace: Elektrická trakce a elektromobilita
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky

Charakteristika specializace

Cílem studia je vybavit studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi, které jsou zapotřebí při řešení problematiky elektrických a elektronických systémů kolejových nebo silničních vozidel a zabezpečení jejich provozu. Absolvent je připraven k samostatné odborné činnosti podle současného stavu poznání a průmyslových aplikací, může se podílet na činnosti výzkumné a je připraven pokračovat v navazujícím doktorském studiu podobného zaměření.

Teoretická část studia

Východiskem odborného studia jsou obecné i specializované technické předměty, které zahrnují pohonné a napájecí systémy v dopravě, elektrickou trakci a energetiku dopravy a sdělovací a zabezpečovací techniku v dopravě.

Praktická aplikace získaných znalostí

Studenti se naučí, jak uplatnit poznatky z teoretického základu studia v analýze, návrhu, zkoušení a schvalování pohonných, řídicích a napájecích systémů pro dopravní prostředky a elektromobilitu. Součástí specializace je i autoelektronika, diagnostika, tvorba technické dokumentace a programování v měřicí a řídicí technice.

Vazba na praxi při studiu

Součástí studia jsou exkurze v průmyslových podnicích a účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů. Diplomové práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a organizacemi, které působí v dopravním průmyslu. Studenti se mohou podílet na výzkumné činnosti související s náplní studijního programu.

Uplatnění

Absolventi specializace Elektrická trakce a elektromobilita mohou zastávat vyšší technické pozice u výrobců a provozovatelů dopravních prostředků elektrické trakce, napájecích soustav, elektrické výzbroje, elektronického vybavení vozidel a zabezpečovacích zařízení. Mohou se uplatnit rovněž ve výzkumu a vývoji nebo v odborném či vysokém školství.

Více informací

web dopravní techniky


Studijní plány

Lékařský posudek

Představení specializace Elektrická trakce a elektromobilita

Absolventi specializace Elektrická trakce a elektromobilita