Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

doubravice_184845.jpg

Studijní program:

Dopravní technika
Studijní specializace: Provoz a údržba vozidel
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky

Charakteristika specializace

Cílem studia je vybavit studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi, které jsou zapotřebí při řešení problematiky provozu a údržby kolejových nebo silničních vozidel. Absolvent je připraven k samostatné odborné činnosti podle současného stavu poznání a průmyslových aplikací, může se podílet na činnosti výzkumné a je připraven pokračovat v navazujícím doktorském studiu podobného zaměření.

Teoretická část studia

Východiskem odborného studia jsou obecné i specializované technické předměty, které zahrnují teorii údržby, spolehlivost a životnost, provoz vozidel a problematiku životního prostředí v dopravě.

Praktická aplikace získaných znalostí

Studenti se naučí, jak uplatnit poznatky z teoretického základu studia v analýze a návrhu procesů údržby a obnovy pozemních dopravních prostředků. Na to navazuje aplikace v řízení kvality, výzkumu, vývoji a zkušebnictví. Součástí specializace je i řešení environmentálních problémů související s provozem dopravních prostředků.

Vazba na praxi při studiu

Součástí studia jsou exkurze v průmyslových podnicích a účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů. Diplomové práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a organizacemi, které působí v dopravním průmyslu. Studenti se mohou podílet na výzkumné činnosti související s náplní studijního programu.

Uplatnění

Absolventi specializace mohou zastávat vyšší technické pozice v podnicích, které se zabývají provozem, údržbou, opravami, obnovou či zkoušením silničních nebo kolejových vozidel. Mohou se uplatnit rovněž v odborném či vysokém školství nebo ve státní správě.

Více informací

web dopravní techniky

Lékařský posudek


Ukázka ze studetského projektu specializace Provoz a údržba vozidel

Absolvent specializace Provoz a údržba vozidel