Elektrická trakce a elektromobilita

Studijní program: Dopravní technika
Studijní specializace: Elektrická trakce a elektromobilita
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika specializace

Cílem studia je vybavit studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi, které jsou zapotřebí při řešení problematiky elektrických a elektronických systémů kolejových nebo silniční vozidel a zabezpečení jejich provozu. Absolvent má všeobecný přehled v oblasti dopravy, je připraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného či podobného zaměření.

Teoretická průprava

Východiskem odborného studia jsou obecné i specializované technické předměty, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku, mechaniku, elektrotechniku, elektroniku a číslicovou techniku..

Praktická aplikace získaných znalostí

Studenti se naučí, jak uplatnit poznatky z teoretického základu studia v oblasti elektrické trakce, elektrických pohonných soustav kolejových a silničních vozidel, napájecích systémů závislé a akumulátorové elektrické trakce, autotroniky a zabezpečovací techniky v dopravě. Součástí studia je rovněž používání odpovídajících informačních a návrhových systémů a systémů pro tvorbu technické dokumentace; studenti jsou schopni odborné komunikace v cizím jazyce.

Vazba na praxi při studiu

Nedílnou součástí studia jsou exkurze a odborné praxe studentů v podnicích či vybrané přednášky odborníků z praxe v rámci výuky odborných předmětů. Bakalářské práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a organizacemi působícími v oboru. Studenti se také mohou podílet na výzkumné činnosti související s náplní studijního programu.

Uplatnění absolventa

Absolventi specializace Elektrická trakce a elektromobilita mohou najít uplatnění především v provozu, konstrukci a projekci ve výrobních, inženýrských i dopravních firmách, jejichž činnost souvisí s problematikou elektrické trakce, elektrických pohonných soustav kolejových nebo silničních vozidel, napájecích systémů závislé a akumulátorové elektrické trakce a zabezpečovací techniky v dopravě.

Více informací

web dopravní technika


 

Studijní plány

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Studijní plán - prezenční forma192.19 KB
false

Lékařský posudek

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Lékařský posudek pro studijní program Dopravní technika439.65 KB
false

Představení specializace Elektrická trakce a elektromobilita

false

Absolvent specializace Elektrická trakce a elektromobilita

false
0