FAQ pro uchazeče o magisterské studium na DFJP

Můžu se hlásit z jakékoliv vysoké školy, kde jsem absolvoval/a bakaláře?

Na většinu oborů ano. Pokud se hlásíš z úplně odlišného oboru, musíš počítat s tím, že studium bude minimálně ze začátku hodně náročné, protože magisterské studium navazuje na příbuzný bakalářský obor a ty si budeš muset dostudovat znalosti, které ti chybí.

Výjimkou je Dopravní stavitelství. Tam můžeš být přijat jen z bakalářských oborů v oblasti dopravního stavitelství. Pokud máš pochybnosti, zda tuto podmínku splňuješ, obrať se na studijní oddělení.

Jak vypadá přijímací řízení do magisterského studia?

Přijímací zkoušky - ústní či písemné - nejsou. Přijímáme na základě výsledků z bakalářského studia. Tvoje hodnocení ze závěrečné práce, státní bakalářské zkoušky a studijního průměru přepočítáme na body, a pokud bude v daném studijním programu více uchazečů, než můžeme přijmout, uděláme pořadník. Tabulku s body najdeš ve směrnici na našich stránkách.

Jak se podává přihláška?

Přihlášky se podávají pouze elektronicky na portálu Univerzity Pardubice E-Přihláška. Přihlášku si podáváš přímo na specializaci daného studijního programu. Do přihlášky se nezadávají známky.

Můžu si podat víc přihlášek?

Ne, do magisterského studia na Dopravce si můžeš podat v tomto kole přijímacího řízení jen jednu přihlášku. Nepočítají se přihlášky na jiné fakulty.

Kolik a jak zaplatím za přihlášku?

Poplatek za přihlášku je 500 Kč. Zaplatit můžeš kartou nebo bankovním převodem (jako na jakémkoliv e-shopu). Informace k platbě automaticky dostaneš po vyplnění a potvrzení přihlášky.

Jaké dokumenty musím poslat?

Je potřeba poslat úředně ověřené kopie bakalářského diplomu a jeho dodatku. Pokud se hlásíš na Dopravní techniku (specializace Provoz a údržba vozidel, Elektrická trakce a elektromobilita nebo Stavba vozidel), je potřeba k dokumentům přiložit i zdravotní způsobilost pro práci v elektrotechnice. Formulář najdeš na našich stránkách a potvrdí ti ho tvůj praktický lékař.

Kam mám dokumenty poslat?

Všechny požadované dokumenty pošli poštou na adresu: Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 53210 Pardubice. Nejlepší je poslat vše doporučeně. Nestačí poslat skeny emailem. Nepřikládají se ani do e-přihlášky.

Jaké budu mít předměty?

Záleží na tom, jakou specializaci budeš studovat. Studijní plány najdeš na stránkách.

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false