Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

pexels-lex-photography-1109543_161746.jpg

Můžu se hlásit z jakékoliv vysoké školy, kde jsem absolvoval/a bakaláře?

Na většinu oborů ano. Pokud se hlásíš z úplně odlišného oboru, musíš počítat s tím, že studium bude minimálně ze začátku hodně náročné, protože magisterské studium navazuje na příbuzný bakalářský obor a ty si budeš muset dostudovat znalosti, které ti chybí.

Výjimkou jsou Dopravní stavby. Tam můžeš být přijat jen z bakalářských oborů v oblasti dopravního stavitelství. Pokud máš pochybnosti, zda tuto podmínku splňuješ, obrať se na studijní oddělení.

Jak vypadá přijímací řízení do magisterského studia?

Přijímací zkoušky - ústní či písemné - nejsou. Přijímáme na základě výsledků z bakalářského studia. Tvoje hodnocení ze závěrečné práce, státní bakalářské zkoušky a studijního průměru přepočítáme na body, a pokud bude v daném studijním programu více uchazečů, než můžeme přijmout, uděláme pořadník. Tabulku s body najdeš ve směrnici na našich stránkách.

Jak se podává přihláška?

Přihlášky se podávají elektronicky na portálu Univerzity Pardubice E-Přihláška. Přihlášku si podáváš přímo na specializaci daného studijního programu. Do přihlášky se nezadávají známky.

Můžu si podat víc přihlášek?

Není omezený počet přihlášek. Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku zvlášť. Když budeš přijatý do více specializací, u zápisu se rozhodneš, do které se zapíšeš a kterou budeš studovat.

Kolik a jak zaplatím za přihlášku?

Poplatek za přihlášku je 600 Kč. Zaplatit můžeš kartou nebo bankovním převodem (jako na jakémkoliv e-shopu). Informace k platbě automaticky dostaneš po vyplnění a potvrzení přihlášky.

Jaké dokumenty musím poslat?

Je potřeba poslat úředně ověřené kopie bakalářského diplomu a jeho dodatku. Pokud se hlásíš na Dopravní techniku (specializace Provoz a údržba vozidel, Elektrická trakce a elektromobilita nebo Stavba vozidel), je potřeba k dokumentům přiložit i zdravotní způsobilost pro práci v elektrotechnice. Formulář najdeš na našich stránkách a potvrdí ti ho tvůj praktický lékař.

Kam mám dokumenty poslat?

Všechny požadované dokumenty pošli poštou na adresu: Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 53210 Pardubice. Nejlepší je poslat vše doporučeně. Nestačí poslat skeny emailem. Nepřikládají se ani do e-přihlášky.

Jaké budu mít předměty?

Záleží na tom, jakou specializaci budeš studovat. Studijní plány najdeš na stránkách.