Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

pexels-lex-photography-1109543_161745.jpg

Jak vypadá přijímací řízení do bakalářského studia?

Přijímací zkoušky - ústní či písemné - nejsou. Přijímáme na základě výsledků ze SŠ. Počítáme průměr z koncového vysvědčení posledního ročníku a průměr z maturity. Pokud bude v daném studijním programu více uchazečů, než můžeme přijmout, uděláme pořadník. Postavení v případném pořadníku si můžeš vylepšit absolvovanou maturitou z matematiky (školní nebo ještě lépe státní), případně absolvováním NSZ (scio testy) „Matematika“ nebo „Obecné studijní předpoklady“.

Jak se podává přihláška?

Přihlášky se podávají pouze elektronicky na portálu Univerzity Pardubice E-Přihláška. Přihlášku si podáváš přímo na specializaci daného studijního programu. Do přihlášky se nezadávají známky.

Můžu si podat víc přihlášek?

Není omezený počet přihlášek. Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku zvlášť. Když budeš přijatý do více specializací, u zápisu se rozhodneš, do které se zapíšeš a kterou budeš studovat.

Kolik a jak zaplatím za přihlášku?

Poplatek za každou přihlášku je 600 Kč. Zaplatit můžeš kartou nebo bankovním převodem (jako na jakémkoliv e-shopu). Informace k platbě automaticky dostaneš po vyplnění a potvrzení přihlášky.

Jaké dokumenty musím poslat?

Je potřeba poslat úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy. Kopie ti ověří třeba na poště (Czech Point). Pokud se hlásíš na Dopravní techniku (specializace Provoz a údržba vozidel, Elektrická trakce a elektromobilita nebo Stavba vozidel), je potřeba k dokumentům přiložit i zdravotní způsobilost pro práci v elektrotechnice. Formulář najdeš na našich stránkách a potvrdí ti ho tvůj praktický lékař.

Kam mám dokumenty poslat?

Všechny požadované dokumenty pošli poštou na adresu: Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 53210 Pardubice. Nejlepší je poslat vše doporučeně. Nestačí poslat skeny emailem. Nepřikládají se ani do e-přihlášky.

Když mám podané dvě přihlášky na DFJP, musím zasílat požadované dokumenty dvakrát?

Ne, stačí vše zaslat jen jednou a připojit poznámku, že máš dvě přihlášky. Pokud máš podanou přihlášku i na jinou fakultu, musíš poslat dokumenty na obě fakulty.

Jaké budu mít předměty? Budu mít matematiku?

Záleží na tom, jakou specializaci budeš studovat. Studijní plány najdeš na stránkách jednotlivých specializací. Matematika tě samozřejmě také čeká, vždyť z tebe jednou bude dopravní inženýr. Pokud chceš mít v matematice náskok, můžeš se přihlásit na připravný kurz z matematiky.