TAČR – Nedestruktivní stanovení mechanického napětí v bezstykové koleji

Projekt TJ04000301 – Nedestruktivní stanovení mechanického napětí v bezstykové koleji.

Podpora: 4. výzva programu TA ČR Zéta.
Doba trvání: 1. května 2020 – 30. dubna 2022.

 

TAČR Zéta

Novinky:

false

14. července 2022

Projekt byl hodnocen úspěšně.

false

26. května 2022

Odeslali jsme závěrečnou zprávu projektu.

false

29. dubna 2022

Miloš a Ondřej dokončili experimentální vývoj funkčního vzorku – Teploměru řízeného mikropočítačem. Infoleták je ke stažení níže.

Teploměr řízený mikropočítačem.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Teploměr řízený mikropočítačem.718.59 KB
true

8. dubna 2022

Uspořádali jsme seminář transferu technologií do aplikační sféry. Bližší informace k semináři jsou dostupné na dedikované stránce.

false

7. března 2022

Dokončili jsme tvorbu dalšího z výstupů projektu, a to metodiky s názvem Metodika nedestruktivního stanovení mechanického napětí v kolejnicích bezstykové koleje. Metodiku a osvědčení o jejím schválení lze stáhnout níže.

false

Metodika nedestruktivního stanovení mechanického napětí v kolejnicích bezstykové koleje.

2. března 2022

Při výluce v traťovém úseku Hostinné – Trutnov jsme provedli dodatkové měření před a po podbití tratě. Ve spolupráci s Filipem Ševčíkem z Katedry dopravního stavitelství jsme pak tenzometrické měření doplnili o měření geometrických parametrů koleje měřicím vozíkem Krab.

1. prosince 2021

V lokalitě Bezpráví jsme provedli test různých měřicích metod za účelem výběru vhodné metody pro 72 hodinové kontinuální měření podélných posunů bezstykové kolejnice po záhájení provozu.

8. listopadu 2021

Dokončili jsme experimentální vývoj funkčního vzorku – Měřicí sestavy pro diagnostiku časového vývoje napěťových stavů v bezstykové koleji. Infoleták je ke stažení níže.

Měřicí sestava pro diagnostiku časového vývoje napěťových stavů v bezstykové koleji.

31. srpna 2021

Čtvrtá a poslední velká tenzometrická instalace projektu se udála v poslední srpnový den. Tentokrát jsme v deštivém počasí nainstalovali 16 tenzometrů na modernizovanou 1. traťovou kolej koridorové trati v úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, nedaleko zastávky Bezpráví.

23. července 2021

Nainstalovali jsme dalších 44 tenzometrů na traťový úsek Chotěvice – Pilníkov. Opět jsme využili v Ostopovicích vyzkoušené jednotenzometrické zapojení.

3. července 2021

Petr Vnenk si byl prohlédnout pravděpodobné další místo instalace tenzometrů do trati. Jedná se o úsek mezi zastávkami Chotěvice a Pilníkov na trati z Velkého Oseku do Trutnova.

28. června 2021

Petr Vnenk nainstaloval dva teplotní snímače na lokality mezi Karvinou a Loukami nad Olší. Dalších jedenáct budou členové týmu v jiných lokalitách instalovat v nejbližších týdnech.

28. května 2021

Nainstalovali jsme dalších 16 tenzometrů na traťový úsek Brno – Střelice. Nově jsme u nich vyzkoušeli jednotenzometrické zapojení kompenzované měřicí ústřednou.

27. dubna 2021

Využili jsme traťové výluky u Borovnice a provedli jsme tenzometrická měření před a po podbití koleje. Za laskavé pomoci kolegů z Katedry dopravního stavitelství jsme s měřicím vozíkem Krab a totální stanicí provedli také zaměření sledovaného úseku před a po podbití, což nám poskytne další pomocná data.

1. dubna 2021

Vítáme v řešitelském týmu nové spolupracovníky – Ondřeje Sadílka a Filipa Klejcha.

false

6. února 2021

Özgür Yurdakul a Petr Vnenk připravili nové dlouhé, pětimetrové kabely, jež budou sloužit praktičtějšímu odečtu napětí na tenzometrech na dalších plánovaných měřicích místech.

10. prosince 2020

Petr Vnenk připravil za použití časosběrných snímků vytvořených Jiřím Šlapákem pro konferenci Vědění mladým 2020 vědecko-popularizační videopřednášku pro žáky základních a středních škol na téma Osové napětí v bezstykové koleji. Tuto přednášku lze mimo jiné shlédnout na webové stránce konference: https://www.upce.cz/konference-vedeni-mladym-2020.

false

19. listopadu 2020

V úseku Borovnička–Borovnice byly svařeny kolejnicové pásy a můžeme tak zahájit měření na tenzometrech. V prvním týdnu bude měření probíhat denně, pak přejdeme na týdenní frekvenci, a to do 17. prosince a pak na frekvenci měsíční.

15. listopadu 2020

Nainstalovali jsme prvních 96 tenzometrů na traťový úsek Borovnička–Borovnice. V celkem dvanácti profilech jsme umístili na obě strany obou kolejnicových pásů vždy dvojici tenzometrů – aktivní a pasivní. Na instalaci se podílelo celkem devět členů týmu.

3. listopadu 2020

Dokončujeme poslední sérii pasivních tenzometrů. Celkem jich v laboratořích Výukového a výzkumného centra v dopravě DFJP UPa připravujeme 160.

24. října 2020

Petr Vnenk si byl prohlédnout místo pravděpodobně první instalace tenzometrů do trati, a to traťový úsek mezi zastávkami Borovnička a Borovnice na trati z Pardubic do Liberce.

15. října 2020

Na každý pasivní tenzometr, který nalepíme na ocelovou destičku, naneseme dvě vrstvy laku a kyt s aluminiovou fólií.

30. září 2020

Vladimír Suchánek, Karel Suchý, Tadeáš Šustr a Miloš Šula poprvé osadili první versi teplotního čidla na patu kolejnice v areálu Výukového a výzkumného centra v dopravě (VVCD). Pokračuje výroba teplotních čidel, přestavba na alkalické (vyměnitelné) baterie.

false

21. září 2020

Pokračujeme v testování měřicího řetězce v areálu Výukového a výzkumného centra v dopravě DFJP UPa v Doubravicích. Úspěšně jsme otestovali první versi spojky pro přenos signálu z tenzometrů do měřicí ústředny a také zapojení celého měřicího systému na dvanáctivoltový zdroj.

11. září 2020

Petr Vnenk a Özgür Yurdakul pokračují ve výrobě pasivních tenzometrů. Tenzometry budou nalepeny na tyto ocelové destičky, připraveny v laboratoři a posléze instalovány na trať.

12. srpna 2020

Petr Vnenk se ve Vrútkách zúčastnil měření vlivů řady parametrů na teplotu kolejnic organizovaného Ing. Ďurkovským z ŽSR. Měření přineslo řadu užitečných hodnot, které bude nutno dále analyzovat.

29. července 2020

Jiří Šlapák vytvořil a na 3D tiskárně vytisknul praktickou šablonu pro rychlé vyhledání neutrální osy na kolejnicích typů 60E1 a 60E2. Šablona respektuje možné deformace ojeté kolejnice a lze ji tak použít v trati jak s novými, tak s ojetými kolejnicemi. Jsme schopni vyrobit šablony pro různé další typy kolejnic, jakmile budou zapotřebí.

21. července 2020

Özgür Yurdakul, Zdeněk Sháněl a Petr Vnenk v laboratořích VVCD připravili zkušební vzorek kolejnice s tenzometry pro otestování tenzometrického měření předtím, než bude instalováno v terénu.

false

25. června 2020

Petr Vnenk, Bohumil Culek, Ladislav Řoutil a Özgür Yurdakul se sešli na technické poradě k provádění tenzometrického a teplotního měření.

false

22. června 2020

Petr Vnenk se v Žilině sešel s odborníkem na bezstykovou kolej ŽSR Ing. Ďurkovským. Vyměnili si řadu úvah a poznatků a domluvili se na další spolupráci.

false

9. června 2020

Petr Vnenk, Ladislav Řoutil a Özgür Yurdakul se v Praze setkali s Ing. Stehlíkem z Ministerstva dopravy, které je aplikačním garantem projektu, a seznámili jej s dosavadní prací a nejbližšími plány.

false

4. června 2020

Petr Vnenk a Bohumil Culek se v Pardubicích setkali s Ing. Szabó a Ing. Táborským ze Správy železnic, která je aplikačním garantem projektu, a domluvili se na dalším postupu a hledání vhodným míst pro provedení terénního měření.

false

12. května 2020

Zahajovací sestava řešitelského týmu se v plném zastoupení poprvé sešla ke společné poradě.

false

1. května 2020

Začátek řešení projektu.

false
0