Granty a projekty řešené na KEEZ

2017

FV10724 - HYBRIDNÍ LOKOMOTIVA A ELEKTRONICKÁ OPTIMALIZACE ENERGETIKY JEJÍHO PROVOZU (2016-2019, MPO/FV)

TE01020038 - CENTRUM KOMPETENCE DRÁŽNÍCH VOZIDEL (2012-2019, TA0/TE)

2016

FV10724 - HYBRIDNÍ LOKOMOTIVA A ELEKTRONICKÁ OPTIMALIZACE ENERGETIKY JEJÍHO PROVOZU (2016-2019, MPO/FV)

TE01020038 - CENTRUM KOMPETENCE DRÁŽNÍCH VOZIDEL (2012-2019, TA0/TE)

2015

TE01020038 - CENTRUM KOMPETENCE DRÁŽNÍCH VOZIDEL (2012-2019, TA0/TE)

2014

„Výzkum jízdních vlastností a řízení pohonů trakčních kolejových vozidel s nezávisle otáčivými koly“, projekt je podpořen grantem TAČR TA01030391

COST IC0802 spolu s ÚFA AV ČR
a FEI Univerzita Pardubice (člen řešitelského týmu Action IC0802: Propagation tools and data for integrated Telecommunication, Navigation
and Earth Observation systéme)

Univerzita Pardubice a kampus bez bariér (HANDICAPY), CZ.1.07/2.2.00/29.0009

Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA), CZ.1.07/2.4.00/17.0107

TE01020038 Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

2013

COST IC0802 spolu s ÚFA AV ČR a FEI Univerzita Pardubice (člen řešitelského týmu Action IC0802: Propagation tools and data for integrated Telecommunication, Navigation
and Earth Observation systéme)

Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe (IVINTEP), CZ.1.07/2.2.00/15.0352

Univerzita Pardubice a kampus bez bariér (HANDICAPY), CZ.1.07/2.2.00/29.0009

Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA), CZ.1.07/2.4.00/17.0107

TE01020038 Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

2012

COST IC0802 spolu s ÚFA AV ČR a FEI Univerzita Pardubice (člen řešitelského týmu Action IC0802: Propagation tools and data for integrated Telecommunication, Navigation
and Earth Observation systéme)

Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe (IVINTEP), CZ.1.07/2.2.00/15.0352

Univerzita Pardubice a kampus bez bariér (HANDICAPY), CZ.1.07/2.2.00/29.0009

Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA), CZ.1.07/2.4.00/17.0107

MPO TIP FR-TI3/681 Výzkum a vývoj nadřazeného řízení lokomotiv

TE01020038 Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Inovace laboratoře pro výuku aplikace mikroprocesorové techniky a řídící techniky 
Grantový projekt FRVŠ - F1 a) č. FRVS/2012/694
hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Mašek, Ph.D.

2011

Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA), CZ.1.07/2.4.00/17.0107

2010

Integrovaná řadová anténa primárního a sekundárního přehledového radaru IAPASR
(2010 - 2013)
Grantový projekt ministerstva průmyslu a obchodu, projekt TIP
Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.

Výzkum a vývoj modulové čtyřnápravové lokomotivy (2010 - 2012)
Grantový projekt ministerstva průmyslu a obchodu č. FR-TI2/562, hlavní řešitel:  CZ LOKO a.s., spoluřešitelé: Prof. Ing. Jan Novák CSc.; Ing. Ondřej Černý, Ph.D., Ing. Zdeněk Mašek, Univerzita Pardubice

Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe (2010 -2012)
Grantový projekt MŠMT, Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.I.07/2.2.00/15/0352,
hlavní řešitel: Ing. Jan Novák CSc.; Ing. Ondřej Černý, Ph.D., Univerzita Pardubice

Inovace laboratoře pro výuku technických předmětů
Grantový projekt FRVŠ F1/a, řešitel: Doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D.

Model dvanáctipulzního usměrňovače
hlavní řešitel: Ing. Ladislav Mlynařík, spoluřešitelé: Ing. Ondřej Černý, Ph.D., Ing. Jakub Marek

2009

EMC trakčních pohonů se synchronními motory s permanetními magnety vůči napájecí síti a možnosti jejího zlepšení (2009 - 2011)
Postdoktorský grantový projekt GAČR, řešitel: Ing. Radovan Doleček, Ph.D.

Inovace laboratoře pro výuku elektroniky a elektrotechniky

Grantový projekt FRVŠ - F1 a) č. FRVS/2009/1189
hlavní řešitel: Ing. Ondřej Černý, Ph.D., spoluřešitel: Ing. Radovan Doleček, Ph.D.

2008

Pohonné systémy se synchronními motory s permanentními magnety (2008 - 2010)
Grantový projekt ministerstva průmyslu a obchodu č. FT-TA5/084, projekt TANDEM 2008, havní řešitel: ŠKODA Electric a.s. Plzeň, spoluřešitelé: Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., Prof. Ing. Jan Novák, CSc.,
Ing. Ondřej Černý, Ph.D., Doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D., Ing. Jiří Šimánek, Ph.D., Ing. Radovan Doleček, Ph.D. Univerzita Pardubice

Studentský experimentální elektromobil
vnitřní grant DFJP č. FG/DFJP/2008/1-7, spoluřešitelé: Ing. Karel Dvořák, Ing. Radovan Doleček, Ph.D.,
hlavní řešitel: Ing. Ondřej Černý, Ph.D., spoluřešitel: Ing. Jiří Šimánek

Inovace laboratoře pro výuku mikroprocesorového řízení elektrických pohonů 
Grant FRVŠ, Typ: F1/a, řešitel: Ing. Jiří Šimánek

Inovace předmětů zaměřených na počítačové simulace a konstrukce elektronických obvodů 
Grant FRVŠ, Typ: F1/a, řešitel: Ing. Radovan Doleček, Ph.D.

Aktivní účast na mezinárodní konferenci IEEE ISIE2008 v Cambridge 
Projekt rozvojových aktivit DFJP, řešitel: Ing. Jiří Šimánek, priorita č. 6

Studentský experimentální elektromobil 
Projekt rozvojových aktivit DFJP, řešitel: Ing. Ondřej Černý, priorita č. 7

Příprava a realizace předmětu "Elektromagnetická kompatibilita" v anglickém jazyce 
Projekt rozvojových aktivit DFJP, řešitel: Ing. Radovan Doleček, Ph.D., priorita č. 2

2007

Širokopásmová (UWB) technologie pro radary a systémy určování polohy
Grantový projekt ministerstva průmyslu a obchodu č. FT-TA2/030, řešitel: RETIA a.s., spoluřešitel: Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.

Inovace elektrotechnické laboratoře pro výuku
Grant FRVŠ, Typ: F1/a, řešitel: Ing. Radovan Doleček, Ph.D.

Inovace laboratoře na výuku mikroprocesorové techniky
Grant FRVŠ, Typ: F1/a, řešitel: Doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

Aktivní účast na mezinárodní konferenci Transcom 2007
Projekt rozvojových aktivit UPa, řešitel: Ing. Jiří Šimánek, priorita č. 6

2006

Tvorba laboratorní výuky v předmětech zaměřených na automobilní techniku
Grant FRVŠ, Typ: F1, řešitel: Doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.

Vliv ložiskových proudů a mechanických vlivů na životnost ložisek točivých strojů
Projekt rozvojových aktivit UPa, řešitel: Doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.

Základní výzkum vlastností polovodičových prvků u studentů bakalářského studia
Projekt rozvojových aktivit UPa, řešitel: Ing. Karel Dvořák

Studium na Technické Univerzitě v Helsinkách, Finsko
Projekt rozvojových aktivit UPa, řešitel: Ing. Radovan Doleček

Aktivní účast s publikací na mezinárodní konferenci POWER SYSTEMS Lisabon, Portugalsko
Projekt rozvojových aktivit UPa, řešitel: Ing. Ondřej Černý

2005

Širokopásmová (UWB) technologie pro radary a systémy určování polohy (2005 - 2007)
Grant Ministerstva průmyslu a obchodu, projekt TANDEM
Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.

Modelové zařízení pro simulaci provozu trakčních napájecích stanic ČD a MHD
Grant FRVŠ, typ: G1, řešitel: Ing. Jiří Šimánek

Ověřování vlastností IGBT transistorů a způsob jeho řízení ve vazbě na frekvenční měniče
Projekt rozvojových aktivit UPa, řešitel: Ing. Radovan Doleček