Spolupráce s JČMF

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) je profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Její počátky sahají do roku 1862.

ÚMKM se spolu s pardubickou pobočkou JČMF a KEEZ DFJP podílí na organizaci přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech, které na půdě univerzity probíhají od roku 2005 a jsou určeny pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

Odkazy

Pardubická pobočka JČMF http://jcmf.upce.cz

JČMF http://jcmf.cz

 

Plán přednášek pro akademický rok 2016/2017 lze najít na http://jcmf.upce.cz