Ing. Martin Kohout, Ph.D. vedoucí pracoviště a oddělení kolejových vozidel 466 037 427  

doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

docent

 

 

Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.

odborný asistent

466 037 426

 

Ing. Aleš Hába, Ph.D.

odborný asistent

člen akademického senátu DFJP

466 037 428  

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.

odborný asistent

předseda akademického senátu DFJP člen akademického senátu UPA

466 037 415

 

doc. Ing. Michael Lata, PhD. docent 466 037 428

 

       

 

 

Součástí Oddělení kolejových vozidel jsou také pracovníci, kteří mají pracoviště v Pardubicích

prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

profesor

466 038 511

 

Ing. Jakub Vágner, Ph.D.

vedoucí Katedry dopravních prostředků a diagnostiky

466 036 493

 

doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D.

vedoucí Výukového a výzkumního centra v dopravě

466 038 505

 

Ing. Jiří Šlapák asistent 466 036 443  
0