Pracovníci dislokovaného pracoviště v České Třebové se podílejí na řešení následujících projektů:

Projekt

Program

Poskytovatel

Začátek

Konec

Wayside diagnostika pojezdu kolejových vozidel Doprava 2020+ Technologická agentura České republiky 1. 1. 2021 31.12. 2023
Výhybka 4.0 Doprava 2020+ Technologická agentura České republiky 1. 4. 2020 31. 3. 2024
Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky Národní centra kompetence Technologická agentura České republiky 2018 31. 12. 2020

Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation

ShiftToRail

(Horizon 2020)

Evropská unie

01.11.2016

31.10.2019

Centrum kompetence drážních vozidel

Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence

Technologická agentura České republiky

01.01.2012

31.12.2019

Pokročilé postupy stacionárních zkoušek kolejových vozidel

Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Technologická agentura České republiky

01.01.2015

31.12.2018

Výzkum a vývoj třínápravového podvozku pro rozchod 1520 mm

Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Technologická agentura České republiky

01.01.2015

31.12.2017

Výzkum a vývoj modulové čtyřnápravové lokomotivy

TIP

Ministerstvo průmyslu a obchodu

01.01.2010

31.12.2012

Výzkum a vývoj modulových konstrukčních celků dieselelektrických lokomotiv

IMPULS

Ministerstvo průmyslu a obchodu

01.07.2008

30.06.2010

Výzkum a vývoj modulových dvounápravových podvozků dieselelektrických lokomotiv

IMPULS

Ministerstvo průmyslu a obchodu

01.01.2007

31.12.2009

Výzkum a vývoj modulových dvounápravových dieselelektrických lokomotiv

IMPULS

Ministerstvo průmyslu a obchodu

01.01.2006

31.12.2006

Vývoj dieselelektrické modulové lokomotivy typu ČME3 řady 774.7

IMPULS

Ministerstvo průmyslu a obchodu

01.05.2005

31.12.2006

Výzkumné centrum kolejových vozidel

Výzkumná centra (Národní program výzkumu)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

01.01.2005

31.12.2011

 

0