Zájemci o studium programu Dopravní technika

Den otevřených dveří na Dopravní fakultě Jana Pernera se koná pravidelně na začátku každého roku. Konkrétní informace bývají k dispozici během prosince na zde.

 

Program bývá obdobný, tedy:

Během prohlídky laboratoří Vás s kolegy podrobněji seznámíme s náplní studia, ukážeme, co byste mohli řešit v rámci svých závěrečných prací a projektů, čím se zabýváme ve výzkumu a odpovíme na Vaše případné dotazy.

 

Pokud jste nestihli loňský nebo se nechystáte na letošní den otevřených dveří a stále máte nezodpovězené dotazy, nejasnosti, obavy ze studia či máte větší zájem ovlivnit vlastní budoucnost, neváhejte nás kontaktovat či navštívit v České Třebové či Pardubicích.

 

Ale pokud se chcete dozvědět pouze pár zajímavostí, kterým se na specializaci Kolejová vozidla budete věnovat, podívejte se na krátká shrnutí v následujcích příspěvcích

nebo na starší brožurku nejen o specializaci kolejová vozidla.

 

Ať už se rozhodnete jakkoli, pamatujte, že TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ = PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST. Kromě uplatnění našich absolventů je obrazem také poptávka firem, kterou je možné nalézt např. zde (2014, 2015).

 

0