Pracovníci dislokovaného pracoviště se podílí na zabezpečení výuky odborných předmětů oboru Dopravní prostředky, a to zejména ve specializaci Kolejová vozidla v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Kromě toho se podílí na výuce některých společných odborných předmětů pro ostatní studijní obory dopravní fakulty.

Více informací naleznete v systému studijní agendy STAG.