Oddělení kolejových vozidel


VLAKY JSOU V POHYBU... 

... VÍME JAK!


Oddělení kolejových vozidel řeší úlohy týkající se konstrukce, provozu, údržby a obnovy kolejových dopravních prostředků.

Zaměstnanci oddělení při řešení těchto úloh spolupracují s výrobci kolejových vozidel, společnostmi zabývajícími se konstrukcí a vývojem kolejových vozidel, výrobci měřicí techniky, zahraničními univerzitami a se státními institucemi.

Oddělení kolejových vozidel dále zajišťuje výuku specializovaných předmětů oboru Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla, které charakterizují následující kategorie:

  • konstrukce lokomotiv a vozů,
  • elektrické pohony a spalovací motory,
  • spolehlivost a technická diagnostika, 
  • testování kolejových vozidel,
  • teorie pohybu kolejového vozidla,
  • výpočetní metody a simulace jízdy vozidel,
  • vliv vozidel na životní prostředí.

 

Simulace jízdy kolejového vozidla

Jednou z oblastí, kterou se v rámci své výzkumné činnosti Oddělení kolejových vozidel KDPD dlouhodobě zabývá, jsou simulační výpočty jízdy vozidel po koleji. K těmto účelům je zde vyvíjen vlastní programový systém SJKV (Simulace Jízdy Kolejového Vozidla). Díky počítačovým simulacím, které dnes tvoří nedílnou součást vývoje nových vozidel, je možné již ve fázi návrhu vyšetřovat jízdní vlastnosti těchto vozidel a jejich bezpečnost proti vykolejení, optimalizovat některé jejich parametry či předvídat poškozující účinky jízdy vozidel na trať. S touto problematikou se v rámci inženýrského studia setkají i naši studenti. Právě studentům a zaměstnancům vysokých škol v České republice je určen software SJKV-V4N verze 1.0, který umožňuje simulovat několik základních scénářů jízdy čtyřnápravových železničních vozidel různé koncepce po koleji.

Programový systém SJKV-V4N verze 1.0 byl vytvořen na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice v roce 2018 jako výsledek řešení projektu ev. č. TE01020038 „Centrum kompetence drážních vozidel“ Technologické agentury České republiky a zde si můžete stáhnout jednak technickou a uživatelskou dokumentaci (jejíž přílohou jsou i licenční podmínky) a jednak samotný software, který je určený výhradně pro nekomerční použití. Software je přístupný pouze po přihlášení do intranetu; nemáte-li do intranetu přístup, kontaktujte v případě zájmu správce software na e-mailu: tomas.michalek@upce.cz.

Technická a uživatelská dokumentace a licenční podmínky, SJKV-V4N v. 1.0 - PDF (1,15 MB)

false
true

Výpočty jízdních dob a spotřeby energie vlaků

Další oblastí, které se Oddělení kolejových vozidel KDPD v rámci své výzkumné činnosti věnuje, je trakční mechanika. Tato disciplína zahrnuje vyšetřování pohybu vlaků včetně rozboru faktorů, které jízdu vlaku ovlivňují (například jízdních odporů). Cílem trakčních výpočtů je zejména stanovení jízdních dob a spotřeby energie definovaných vlakových souprav na definovaných tratích. S principy těchto výpočtů se seznamují i studenti bakalářského studijního programu Dopravní technika v rámci studia předmětu Mechanika pohybu kolejových vozidel, kteří jsou následně schopni nabyté poznatky prakticky aplikovat. Především studentům je proto určen software RailCalc 2.0, který umožňuje právě výpočty tachogramů, jízdních dob a spotřeby energie vlaků provádět.
Program RailCalc 2.0 byl vytvořen na Dopravní fakultě Jana Pernera v roce 2021 jako výsledek řešení projektu Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice ev. č. SGS_2021_010 „Vybrané aspekty z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP“ a jde o modifikovanou verzi programu RailCalc, který původně vznikl v rámci řešení bakalářské práce na DFJP v roce 2020. Zde si můžete stáhnout jednak technickou a uživatelskou dokumentaci (jejíž přílohou jsou i licenční podmínky) a jednak samotný software, který je určený výhradně pro nekomerční použití a který mohou v souladu s licenčními podmínkami bezúplatně využívat studenti a zaměstnanci vysokých nebo středních škol v České republice. Software je přístupný pouze po přihlášení do intranetu; nemáte-li do intranetu přístup, kontaktujte v případě zájmu správce software na e-mailu: tomas.michalek@upce.cz.

Technická a uživatelská dokumentace a licenční podmínky, RailCalc 2.0 - PDF (1,14 MB)

false
true

Informace pro uchazeče o studium

Podrobné informace o studijním programu:

DOPRAVNÍ TECHNIKA

false
false
0