Administrativní pracovníci
jméno, příjmení, titul funkce, činnost kancelář
Ing. Jakub Vágner, Ph.D. vedoucí katedry,
odborný asistent

DC 07 042, DD 02 029

Lenka Pospíšilová sekretářka DC 07 006
Ing. Ondřej Voltr tajemník, asistent DC 07 034, DD 02 044
false
Oddělení kolejových vozidel
jméno, příjmení, titul funkce, činnost kancelář
Ing. Martin Kohout, Ph.D. vedoucí oddělení,
vedoucí DPČT,
odborný asistent
DPČT, DC 07 016
prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. profesor DC 07 009, DD 02 016
doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. docent DPČT, DC 07 014
doc. Ing. Michael Lata, Ph.D. docent DPČT, DC 07 014, DD 02 029
doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D. docent DD 02 013
Ing. Stanislava Liberová, Ph.D. odborný asistent DPČT, DC 07 014, DD 02 029
Ing. Jakub Vágner, Ph.D. odborný asistent DC 07 021, DD 02 029
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. odborný asistent DPČT, DC 07 016, DD 02 029
Ing. Jiří Šlapák interní doktorand DC 07 016, DD 02 029
false
Oddělení silničních vozidel
jméno, příjmení, titul funkce, činnost kancelář
Ing. Jan Pokorný, Ph.D. vedoucí oddělení,
odborný asistent
DC 06 034
doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. docent DC 07 019, DD 02 008, DD 02 048
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. profesor DC 07 011
doc. Ing. Milan Graja, CSc. docent DC 07 036
doc. Ing. Jan Krmela, Ph.D. docent DD 02 044
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. externí docent DC 07 021 (tel.: 466 036 310)
Ing. Petr Jilek, Ph.D. odborný asistent DC 07 029, DD 02 044
Ing. Ivo Šefčík, Ph.D. odborný asistent DC 07 031, DD 01 044
Ing. Petr Hanus, Ph.D. odborný asistent DC 07 034, DD 02 015
Ing. Zdeněk Mrázek, Ph.D. externí odborný asistent  
Ing. Pavel Kukla, Ph.D. externí odborný asistent  
Ing. Ondřej Voltr asistent DC 07 034, DD 02 044
Ing. Jan Verner interní doktorand DC 07 021, DD 02 044
Ing. Jan Němec interní doktorand DC 07 026, DD 02 044
Ing. Ivana Hurtová externí doktorand DC 07 021
false
Vysvětlivky:    
  DPČT - dislokované pracoviště České Třebové
false
false
0