Proč jet na ERASMUS?

  • Jedinečná příležitost strávit pobyt v zahraničí plně hrazený z fondů EU (po dobu 3-12 měsíců)
  • Studium v zahraničí je součástí studia na DFJP – započítání získaných kreditů v zahraničí a uznání zkoušek dle studijního plánu
  • Zvýšení úrovně jazykové vybavenosti - studium je v angličtině, případně jiném preferovaném jazyce
  • Nová dlouhodobá přátelství
  • Možnost následného pracovního uplatnění kdekoliv ve světě
  • Možnost využití nových forem virtuálních, kombinovaných („blended“) nebo krátkodobých mobilit
  • Přihlásit se mohou všichni studenti bez ohledu na věk, formu, stupeň studia
  • Přihlásit se mohou i studenti s omezenými příležitostmi (fyzické, duševní nebo zdravotní znevýhodnění, překážky ekonomické, rodinné, pracovní, profesionální (sportovci) aj.)
  • Odbornou stáž lze absolvovat po dobu 2-12 měsíců v zahraničních firmách a institucích prakticky kdekoliv v Evropě

Výběrové řízení probíhá na jaře každého roku. Přihlásit se mohou všichni studenti (vždy do 15. března) bez ohledu na věk nebo formu studia. Studenti se mohou přihlásit již v 1. ročníku, aby následující akademický rok mohli vycestovat. 


Vyberte si pro ERASMUS jednu z univerzit, se kterými úzce spolupracujeme

Technological University Dublin

University of Zagreb 

Univerza v Ljubljani - Portorož  

Riga Technical University           

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas         

Vilniaus College of Technologies and design (VDTK)              

University of Piraeus                  

Rheineisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen             

Turku University of Applied Sciences     

 

Nebo si vyberte jinou z našich partnerských univerzit fakulty


Nápomocná vám může být i Databáze závěrečných zpráv studentů Erasmus, kde nejdete informace o zahraničních vysokých školách a zkušenostech studentů. 

0