Nový volitelný předmět - Workshop k zahraniční mobilitě v rámci Erasmus+

3. 11. 2020

Přemýšlíte o Erasmu a chcete se dozvědět vše potřebné? Zajímalo by Vás, jaký byl Erasmus těch, kteří už program absolvovali? Jaký je proces přihlášení a uznání předmětů po návratu? Připravili  jsme pro Vás nový volitelný předmět, kde se všechno dozvíte.

 

Jedná se o volitelný (C) předmět, který bude vyučovaný v češtině. Je určen pro všechny ročníky (Bc./Mgr.) v prezenční formě studia. Předmět je ukončen zápočtem a hodnocen 2 kredity. Výuka bude probíhat blokově (3 hodiny po třech hodinách) a garantem předmětu je Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se všemi náležitostmi souvisejícími s jejich účastí na zahraniční mobilitě v rámci programu Erasmus+. Předmět je koncipován jako tří dílný workshop, jehož cílem je přiblížit studentům program Erasmus+ (zahraniční mobilitu – studijní pobyt, praktická stáž). V rámci workshopů budou účastníci mít možnost osobně vyslechnout zkušenosti jednotlivých studentů, kteří již zahraniční mobilitu v rámci programu Erasmus+ absolvovali. Dále budou mít účastníci možnost osobně se setkat se zástupci pardubické pobočky Evropské studentské organizace (ESN), kteří jim obsah programu přiblíží z pohledu osob, které poskytují podporu přijíždějícím zahraničním studentům na Univerzitu Pardubice.

Obsah jednotlivých workshopů:

1. workshop

Seznámení s programem Erasmus+, cíle, hlavní myšlenky, informace o přínosech (zejména ve vztahu ke zvyšování kompetencí v rámci budoucího profesního uplatnění). V rámci tohoto bloku vystoupí také studenti DFJP, kteří se účastnili studijního pobytu či praktické stáže v rámci programu Erasmus+.

2. workshop

Představení pardubické pobočky Evropské studentské organizace (ESN). V rámci tohoto bloku vystoupí také studenti DFJP, kteří jsou do činnosti ESN Pardubice zapojeni a seznámí účastníky předmětu s obsahem činnosti ESN Pardubice ve vztahu k podpoře přijíždějících zahraničních studentů.

3. workshop

Představení postupu přípravy k účasti na zahraniční mobilitě v rámci programu Erasmus+. Účastníci budou mít možnost praktického seznámení s celým postupem a to od výběru zahraniční univerzity/instituce až po samotný proces uznávání předmětů po návratu z mobility. V rámci tohoto bloku vystoupí také zaměstnanci z oddělení mezinárodních vztahů Univerzity Pardubice/Dopravní fakulty Jana Pernera.

Požadavky na ukončení kurzu:

  • Účast na workshopech
  • Vyplnění hodnotícího dotazníku o programu Erasmus+

Studijní literatura:

  • Vybrané strategické dokumenty Evropského parlamentu a Komise.
  • Interní informace a dokumenty DFJP

Více informací

Ing. Lenka Machačová - Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP