Novinky

  Dokázali byste říct, jestli vám dění kolem koronaviru přineslo něco pozitivního? Stejnou otázku jsme položili i děkanům našich fakult a prorektorům univerzity. Kdo byl rád za čas s rodinou, a kdo se těšil zpět na fakultu?  
Vážení uchazeči o studium, rádi bychom vás informovali o průběhu přijímacího řízení do bakalářského studia na Fakultě ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice. Uchazeči, kteří zatím nedodali ověřenou kopii maturitního vysvědčení, mají odložený termín pro dodání do 30. 6. 2020, a to poštou na adresu: Fakulta ekonomicko-správní, studijní referát,  Studentská 95, 532 10 Pardubice. Teprve po 30. 6. Vám budeme moci zveřejnit výsledky přijímacího řízení....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Milé studentky, milí studenti, vláda ČR postupně rozvolňuje nastavená opatření spojená s COVID-19. Na celou situaci reagujeme i my. Dodatkem jsme upravili opatření děkana č. 9 v souladu s usneseními vlády České republiky č. 537 ze dne 11. 5. 2020 a č. 555 ze dne 18. 5. 2020. Stále je umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)), za splnění...
Opětovné zahájení kurzu je 11. 6. 2020 !  Skupina je určena všem studentům Univerzity Pardubice, kteří mají zájem rozvíjet se v jakékoli oblasti svého života. Můžete očekávat příjemnou a bezpečnou atmosféru pod vedením lektorů Mgr. Hany Jelínkové a Mgr. Milana Novotného. Skupina je pro studenty Univerzity Pardubice zdarma a probíhá každý čtvrtek v prostorách akademické poradny na FEI, v čase 15.30–17.00 hodin. Dejte nám vědět, jestli dorazíte...
POZVÁNKA na 81. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 1. června 2020 od 14:00 hodin v posluchárně EB E2   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Projednání dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2019 Úprava pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Resocializační pedagogika Fakulty filozofické Univerzity...
Fakulta ekonomicko-správní je oprávněna na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky vykonávat řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika. Dne 28. května 2020 od 10 hod. proběhne přednáška doc. Ing. Petra Hájka, Ph.D., pracovníka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika na téma: "Metody výpočetní inteligence pro podporu...
Milí posluchači, dle Usnesení vlády České republiky č. 537 ze dne 11. května 2020 se smí účastnit studia (výuky, přednášek, konzultací apod.) v jedné místnosti maximálně 15 osob. Z tohoto důvodu přednášky Univerzity volného času v měsíci červnu neproběhnou. Přednášky za měsíc březen, duben, květen a červen budou nahrazeny v měsíci září a to následovně: Místo konání přednášek zůstává stejné budova EB posluchárna E2, Fakulta filozofická...
Zabývá se dopady koronaviru na ekonomiku, vývojem makroekonomických ukazatelů nebo finanční gramotností. Akademik Jiří Nožička z Dopravní fakulty Jana Pernera věří, že lidé díky pandemii změní své finanční chování a začnou naslouchat nejen předpovědím počasí, ale mnohem častěji i těm ekonomickým. „Je to potřeba. V době před koronavirem nemělo rezervy přibližně 20 procent obyvatel,“ říká expert. Zasáhla pandemie naši ekonomiku zásadně? Míra zasažení ještě není přesně...