Novinky

Poslechněte si speciální podcast k Noci vědců s doc. Ing. Janem Černohorským, Ph.D. Letošním tématem Noci vědců je ČAS. A čas jsou prý také peníze. Platí ještě tohle rčení? Co udělat proto, aby peníze v budoucnu neztrácely hodnotu? Co je největší ekonomický nesmysl za posledních deset let? Bavilo studium doc. Černohorského, garanta programu Finance a absolventa FES, na naší fakultě?  Je tu nové UPCE On Air. (87) UPCE On Air: doc. Ing. Jan Černohorský, Ph...
Prodej permanentek do posilovny na Katedře tělovýchovy a sportu (KTS) pro ZS 2021 začíná 20. 9. 2021 od 9:00h na sekretariátu KTS. Poté každý další den v době 9:00 - 14:00h až do vyprodání. Při prodeji je nutné předložit průkaz studenta nebo zaměstnance Univerzity Pardubice (UPCE). Vstup do posilovny je povolen pouze studentům a zaměstnancům UPCE.  Více informací o provozu posilovny, ceník apod. najdete zde.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Z důvodu konání oslav 20 let Fakulty filozofické je  na pondělí 4. října 2021 od 13 hodin pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O Výuka je zrušena.
Za jakou nejkratší dobu někam dojedete vlakem anebo jak se na výtvarných dílech projevuje takzvaný zub času. To jsou jenom některé věci, které můžete sami prozkoumat během letošní Noci vědců. I v Pardubicích bude poslední zářijový pátek. Situace poprvé od roku 2019 umožňuje pozvat návštěvníky přímo na univerzitu. „Chceme je pustit tam, kam se normálně nedostanou, ukázat jim laboratoře a hlavně jim umožnit setkání s vědci. Loni jsme museli dělat on-line formu Noci vědců, ale...
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 27. září 2021 pro studenty Fakulty filozofické UPa DĚKANSKÉ VOLNO. Výuka je zrušena.
Dovolujeme si informovat, že dne 8. října 2021 se budou konat v Aule Arnošta z Pardubic slavnostní akademické obřady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 09.00 - 10.00 - SPONZE absolventů bakalářských studijních oborů (září 2021) Všeobecná sestra (PS) Všeobecná sestra (KS) Porodní asistentka Zdravotnický záchranář Radiologický asistent Zdravotně-sociální pracovník 11.00 - 11.30 -  PROMOCE absolventů navazujících...
Děkan Fakulty filozofické ruší slavnostní imatrikulaci 1. ročníků bakalářského studia studentů Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, která se měla konat ve čtvrtek  21. října 2021 Výuka v tento den bude probíhat dle aktuálního rozvrhu.
Dovolujeme si Vás pozvat na 12. řočník Fakultní konference studentů doktrorských studijních programů, která proběhne 30. září 2021 v 9:00 hodin na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Dopolední program bude věnován studentům DSP Ošetřovateství při FZS UPCE, v odpoleční části programu budou prezentovat výsledky své vědecké činnosti doktorandi, kteří jsou studenty na jiných vzdělávacích institucích v České republice.