Novinky

V návaznosti na soustavné prohlubování zájmu žáků základních škol o chemii a technické obory byla navázána užší spolupráce s pěti základními školami v Pardubickém kraji, která vyústila v provázání motivačních aktivit přímo na Fakultě chemicko – technologické Univerzity Pardubice. Konkrétně nabízíme těmto školám  možnost odborné exkurze s praktickým laboratorním cvičením pod vedením zkušené demonstrátorky Ing. Hany Doušové, Ph.D. v nové demonstrační...
Milí kolegové, milí studenti, za celé vedení naší fakulty Vám přeji požehnané, šťastné a veselé vánoční svátky. Prožijte je s lidmi, které máte rádi, vždyť právě lidé okolo nás dělají tu pravou vánoční atmosféru, bez které by Vánoce nebyly Vánocemi. Do nového roku 2023 Vám přeji, aby byl už konečně klidnějším a normálnějším než byly roky předešlé, abychom jej všichni prožili v plném zdraví,  měli nezbytné štěstí a nacházeli radost v tom, co...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V příloze naleznete Protokol o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice na volební období 6. ledna 2023 - 5. ledna 2026. Volby do AS UPCE se konaly v termínu od 28. listopadu 2022 do 9. prosince 2022.
Fakulta ekonomicko-správní podepsala smlouvu o spolupráci se skupinou Moore Czech Republic.. Moore Czech Republic je skupina firem, která patří ve své oblasti působnosti k největším a nejvýznamnějším hráčům na českém trhu. Její hlavní sídlo je v Praze, pobočky má v Brně, Ostravě, Příbrami, Pardubicích, Mostě a Bratislavě. “Věříme, že spolupráce bude výhodná jak pro skupinu Moore Czech Republic, tak i pro Fakultu ekonomicko-správní a hlavně pro její studenty, kterým nabízíme mnoho...
Státní doktorská zkouška doktoranda Ústavu systémového inženýrství a informatiky FES: Ibrahim Ahmed Salman Alameri, M.Sc. se uskuteční dne 20. 12. 2023 od 9:00 hod. před komisí pro státní doktorskou zkoušku v doktorském studijním programu "Applied Informatics". 
Dobrovolnické centrum Pardubice hledá nové dobrovolníky na pomoc pacientům v nemocnici, doučování a ostatních organizačních činnostech.  Dále hledá 1 dobrovolnici, která by pomáhala s vařením (jednoduchá jídla) klientce s duševním onemocněním. Dobrovolníci docházejí podle svých časových možností, obvykle 1x týdně na 1-2hodiny.  V případě zájmu kontaktujte: Lenka Mikolášková, tel.: 728 679 668, e-mail: dcpardubice@email.cz.
Centrum péče o zdraví Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí velké množství přednášek, workshopů tematicky zaměřených na prevenci a péči o zdraví.  Máme tu pro vás nejen vánoční TIP na dárek.  DÁRKOVÝ POUKAZ na KURZ PRVNÍ POMOCI nebo na  KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY.  Co říkáte, to je přeci skvělý Dárek!      
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás informovat, že se v pondělí 19. prosince 2022 od 14 hod. uskuteční on-line schůzka, jejíž tématem bude bližší seznámení zaměstnanců s oceněním HR Award v rámci Univerzity Pardubice. Náplní schůzky budou informace o certifikaci HR Award, co již bylo splněno a co musí být splněno pro udržení ocenění HR Award a další důležité informace vztahující se k dané oblasti. Předpokládaná délka schůzky je 30 minut a následně bude možnost...