Novinky

V rámci knihovnického praktika Katedry literární kultury a slavistiky pořádali studenti poslední den zimního semestru tradiční knižní burzu spojenou s veřejným čtením. Na burze byla pokřtěna nová knihobudka z dílny studenta archeologie Jiřího Perlingera. Knihobudka bude sloužit v třináctém patře EA. Básně ze své sbírky Slova pálená, která vyšla roku 2019, přečetla studentka magisterského oboru Dějin literární kultury Kerstin Rykrová Valíčková. Zcela poprvé...
Na univerzitu přišel Ježíšek.  Katedře věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj podařilo získat učebnice a pracovní sešity českého jazyka pro Ukrajince. Téměř 200 učebnic a pracovních sešitů je po jednání s Jazykovým centrem Univerzity Pardubice umístěno v univerzitní knihovně. Učebnice budou používat účastníci nízkoprahových kurzů českého jazyka, které fakulta pořádá. 
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Maturanti a uchazeči o studium na Univerzitě Pardubice mají možnost navštívit její fakulty. Pro osobní návštěvy budoucích studentů se otevřou hned v úvodu roku 2023. Mezi prvními bude Den otevřených dveří chystá Dopravní fakulta Jana Pernera. Uchazeče o studium pozve osobně hned dvakrát, 18.  ledna a 25. února 2023. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, plánuje Den otevřených dveří na 20. ledna 2023.  Fakulta chemicko-...
S děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Liborem Švadlenkou Jak se fakulta v posledních letech proměnila? Od roku 2016 jsme pracovali na rozvoji a růstu fakulty. V oblasti vědy jsme definovali vědecké týmy, jejichž práci systematicky podporujeme, abychom získali mezinárodní vědecké projekty a ty přinesly publikační činnost. Ve vzdělávání fakulta získala institucionální akreditaci pro oblast dopravy. Udělali jsme významnou restrukturalizaci studijních programů,...
Když neběhá po hřišti, navléká bílý plášť a zavírá se do laboratoře. Doktorandka z Fakulty chemicko-technologické Denisa Kolářová je nejen vědkyní v úspěšném týmu profesora Holčapka, ale také českou reprezentantkou, trenérkou a rozhodčí v korfbalu. Korfbal není moc obvyklý sport. Jak byste ho popsala? Korfbal je jediný míčový sport, který hrají společně holky a kluci. V každém týmu musí být čtyři dívky a čtyři chlapci. Je velmi podobný basketu, akorát že my...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, přátelé, jménem svým i jménem vedení Fakulty elektrotechniky a informatiky přeji vám všem bezstarostné prožití konce roku a hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2023.   Zdeněk Němec, děkan
V těchto dnech ukončilo 38 studentů druhý semestr Univerzity třetího věku (U3V) „Chemie pro život“, ve kterém se populárně naučnou formou seznámili s nejnovějšími poznatky z  oblasti zaměřené na „Chemii a potraviny“. Vyučující nejen z řad akademických pracovníků Univerzity Pardubice představili rozmanitá témata a prezentovali příběhy často se zcela nečekaným rozuzlením. Například o cestě od různých „dryáků“ alias patentních léčiv k nápojům denní spotřeby jako Coca-cola a Tonic....
Moc rádi se s vámi podělíme o krásnou zprávu. I letos jsme na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice organizovali online charitativní adventní aukci. Ani tento rok nebyl v řadě těch předešlých výjimkou. Zaměstnanci, jejich rodiny i přátelé fakulty tvořili, vyráběli, pekli, zavařovali, háčkovali.., to vše s cílem udělat radost a zároveň pomoci. Sešlo se opět mnoho krásných předmětů, které putovaly do dražby. Před samotnou aukcí, která proběhla 8. prosince, měli...