Novinky

Maturanti a uchazeči o studium na Univerzitě Pardubice mají možnost navštívit její fakulty. Pro osobní návštěvy budoucích studentů se otevřou hned v úvodu roku 2023. Mezi prvními bude Den otevřených dveří chystá Dopravní fakulta Jana Pernera. Uchazeče o studium pozve osobně hned dvakrát, 18.  ledna a 25. února 2023. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, plánuje Den otevřených dveří na 20. ledna 2023.  Fakulta chemicko-...
S děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Liborem Švadlenkou Jak se fakulta v posledních letech proměnila? Od roku 2016 jsme pracovali na rozvoji a růstu fakulty. V oblasti vědy jsme definovali vědecké týmy, jejichž práci systematicky podporujeme, abychom získali mezinárodní vědecké projekty a ty přinesly publikační činnost. Ve vzdělávání fakulta získala institucionální akreditaci pro oblast dopravy. Udělali jsme významnou restrukturalizaci studijních programů,...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Když neběhá po hřišti, navléká bílý plášť a zavírá se do laboratoře. Doktorandka z Fakulty chemicko-technologické Denisa Kolářová je nejen vědkyní v úspěšném týmu profesora Holčapka, ale také českou reprezentantkou, trenérkou a rozhodčí v korfbalu. Korfbal není moc obvyklý sport. Jak byste ho popsala? Korfbal je jediný míčový sport, který hrají společně holky a kluci. V každém týmu musí být čtyři dívky a čtyři chlapci. Je velmi podobný basketu, akorát že my...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, přátelé, jménem svým i jménem vedení Fakulty elektrotechniky a informatiky přeji vám všem bezstarostné prožití konce roku a hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2023.   Zdeněk Němec, děkan
V těchto dnech ukončilo 38 studentů druhý semestr Univerzity třetího věku (U3V) „Chemie pro život“, ve kterém se populárně naučnou formou seznámili s nejnovějšími poznatky z  oblasti zaměřené na „Chemii a potraviny“. Vyučující nejen z řad akademických pracovníků Univerzity Pardubice představili rozmanitá témata a prezentovali příběhy často se zcela nečekaným rozuzlením. Například o cestě od různých „dryáků“ alias patentních léčiv k nápojům denní spotřeby jako Coca-cola a Tonic....
Moc rádi se s vámi podělíme o krásnou zprávu. I letos jsme na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice organizovali online charitativní adventní aukci. Ani tento rok nebyl v řadě těch předešlých výjimkou. Zaměstnanci, jejich rodiny i přátelé fakulty tvořili, vyráběli, pekli, zavařovali, háčkovali.., to vše s cílem udělat radost a zároveň pomoci. Sešlo se opět mnoho krásných předmětů, které putovaly do dražby. Před samotnou aukcí, která proběhla 8. prosince, měli...
V týdnu od 12. do 16. prosince 2022 proběhl v prostorách Fakulty chemicko-technologické  UPCE sběr nepotřebného textilu a dalších předmětů, do kterého řada z Vás přispěla. Donesený materiál byl předán Diakonii Broumov. Děkujeme, že jste potřebným přispěli pro Vás již nepotřebným. Věříme, že většina darovaných věcí najde své nové majitele nebo bude smysluplně přepracována. Děkujeme za Vaši účast v současně probíhajícím dotazníkovém šetření a také...
Archeolog Jan Frolík a jeho kolega Jiří Šindelář byli oceněni čestným uznáním města Pardubice. Čestná uznání získali za zviditelnění města archeologickým průzkumem pernštejnsko-piastovské hrobky v kostele sv. Bartoloměje. Spolu s pěti oceněnými, kterým byla udělena Medaile města Pardubic, se tak připojili k dalším osobnostem, jež se významnou měrou podílely nebo nadále podílí na rozvoji či propagaci města.  Pan doktor Frolík působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické...