Den české logistiky 2019

Uložit do kalendáře 11-04-2019 13:00 11-04-2019 15:00 Czech republic/Europe Den české logistiky 2019 Rádi bychom Vás pozvali na Den české logistiky 2019, který se koná ve čtvrtek 11. dubna 2019 (13:00 - 17:00) v prostorách Vencovského auly, VŠE v Praze, Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3. Den české logistiky je již pátým ročníkem...
11. 04. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na Den české logistiky 2019, který se koná ve čtvrtek 11. dubna 2019 (13:00 - 17:00) v prostorách Vencovského auly, VŠE v Praze, Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3.

Den české logistiky je již pátým ročníkem národního logistického dne, jehož tradice byla založena v roce 2015 jako součást celoevropské iniciativy Evropské logistické asociace s názvem European Supply Chain Day. ČLA se tak připojila ke snaze celé řady dalších evropských asociací vytvořit pravidelný prostor pro popularizaci moderní logistiky a pro vzájemné setkávání tvůrců národní dopravní a logistické strategie s uživateli široké dopravně logistické infrastruktury.

Letošní odborný program bude akcentovat téma „Vzdělání a lidský potenciál“. Nedílnou součástí Dne české logistiky bude i doprovodný program, který zahrnuje exkluzivní prostor pro setkání vrcholových představitelů úspěšných českých i zahraničních firem aktivně zapojených do evropského a globálního dodavatelského řetězce a studentů VŠ.

V rámci odborné části programu vystoupí např. zástupci logistiky ŠKODA Auto, GS1 Czech Republic, OLTIS, ČSOB Leasing, ESA logistika, DACHSER, Savilles, Proman a dalších.

Na tuto úvodní část tvořenou přednáškami klíčových speakerů přímo naváže panelová diskuze na téma „Perspektivy a atraktivita profesní kariéry v moderním dodavatelském řetězci“.

Po skončení panelové diskuze následuje společný pracovní raut a po něm volný program zajištěný jednotlivými partnery celé akce v rámci jejich stánků.

S celou řadou dalších společností o formě jejich zapojení do akce se dále jedná.

Registrace: http://www.reliant.eu/registrace-dcl-2019/

Účast na akci ZDARMA a registrace končí 15. 3. 2019!

DFJP
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
466 036 382