Proděkanka pro vzdělávací činnost a kvalitu

Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

telefon:    466 036 093
fax:           466 036 094
e-mail:      michaela.ledvinova@upce.cz

 

0