Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj

doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.       


proděkan pro rozvoj
telefon:   466 036 088, 466 036 376
e-mail:    jiri.krupka@upce.cz

 

0