Oddělení pro vnitřní záležitosti

Kontakty:

Proděkan pro vnitřní záležitosti
doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.
telefon:        466 036 969, 466 038 998, 466 036 091
e-mail:         marie.sejkorova@upce.cz

Ing. Lucie Novotná
telefon:   466 036 104
e-mail:     lucie.novotna@upce.cz

Nabízíme tyto možnosti spolupráce s Dopravní fakultou Jana Pernera:

  • vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu a technické pomoci
  • výměna zkušeností, získávání a předávání technicko-ekonomických informací
  • vzájemné zaškolování pracovníků a společné řešení výzkumných úkolů
  • spolupráce při řešení konkrétních technických úkolů podle potřeby Vaší firmy v rámci diplomových a doktorandských prací
  • externí, znalecké, konzultační a servisní služby v celé radě oborů
  • pomoc při návrhu nových technologií, inovaci stávajících výrob, řešení ekologických problémů apod.
  • prezentace Vaší firmy v našem Studijním plánu
  • možnost umístění reklamního panelu v prostorách Dopravní fakulty

Tato nabídka může být doplněna na základě Vašeho návrhu.

0