Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj

Kontakty:

Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.
telefon.:        466 036 088
e-mail:          jiri.krupka@upce.cz

Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj DFJP
Ing. Martina Němečková
telefon.:        466 036 704
e-mail:       martina.nemeckova@upce.cz  

0