Projekt FRVŠ - georadar

Projekt FRVŠ 475/2013 si klade za cíl financovat nové laboratorní vybavení pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů z prostředků FRVŠ se spoluúčastí fakulty.

false
  • Zavedení nových technologií do laboratorní a experimentální výuky doktorských, magisterských ale i bakalářských programů na DFJP
  • Modernizace a inovace výuky ve vybraných odborných předmětech zabývajících se diagnostikou a monitoringem konstrukčních vrstev dopravní infrastruktury
  • Vytvoření nových studijních textů a materiálů, které budou studenty seznamovat s novou technologií diagnostiky a monitoringu v dopravním stavitelství
  • Vytvoření nových disertačních i diplomových prací pro studenty Dopravní fakulty
  • Nejmodernější měřící zařízení v kombinaci s výpočetní technikou nepochybně přispěje k pracovní a studijní motivaci studentů ve výuce
  • Vytvoření ročníkových projektů, které budou mít přímou vazbu na vyhodnocení údajů získaných z praktických měření
  • Navázání spolupráce s odbornou praxí
true

Dne 25. května 2017 se na DFJP Univerzity Pardubice konal technický seminář GPR Roadshow Pardubice. Tento seminář byl zaměřen na Použití georadaru ve stavebním inženýrství. Seminář byl organizován týmem Katedry dopravního stavitelství v rámci akce TU1208 programu COST.
Webové stránky akce: http://georadar.upce.cz/

false
Obrázek: