Proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost

doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.

telefon:    466 036 393, 466 036 092, 605 932 416
e-mail:      ladislav.routil@upce.cz

 

0