Program rozvojových aktivit

Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice byl zřízen jako podpůrný a motivační nástroj k rozšíření výzkumné a vědecké činnosti a mezinárodních styků Univerzity Pardubice při uskutečňování studijních programů a dalších tvůrčích činností v rámci schválených projektů řešených na fakultách a pracovištích s celouniverzitní působností.