Studium v zahraničí

Dopravní fakulta Jana Pernera je respektovanou fakultou na mezinárodním poli, zapojující se do mezinárodních výzkumných, vzdělávacích i mobilitních programů. Stěžejním programem podporujícím mobility vysokoškolských studentů je program Erasmus+, jemuž předcházel velmi úspěšný program – Lifelong Learning Programme/Erasmus. Tento program umožňuje studentům vycestovat do zahraničí za účelem studia či pracovní stáže. Studovat lze na jedné z partnerských univerzit fakulty (DFJP má v současnosti na tři desítky smluv s univerzitami ze všech koutů Evropy), a to po dobu 3-12 měsíců. Odbornou stáž lze absolvovat po dobu 2-12 měsíců v zahraničních firmách a institucích prakticky kdekoliv v Evropě. Výběrové řízení probíhá na jaře každého roku. Přihlásit se mohou všichni studenti bez ohledu na věk, formu studia či jeho stupeň. Stačí jen aktivně ovládat alespoň jednu z cizích řečí. Přání získat zahraniční zkušenost se pak splní téměř každému zájemci.

Vedle programu Erasmus+ bývá studenty ke krátkodobému pobytu na zahraniční univerzitě využíván také program CEEPUS zaměřený na země jižní a východní Evropy. Stipendium lze získat i z prostředků dalších programů (Rozvojové programy MŠMT ČR apod.), fondů (International Visegrád Fund, Fulbright Commission apod.), nadací a velvyslanectví. Aktuální nabídky pravidelně zveřejňuje Centrum mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice, s dotazy je možné se obrátit také na fakultní koordinátorku pro zahraniční mobility.

Do mezinárodní komunity se lze zapojit i na Univerzitě Pardubice, a to prostřednictvím ESN Pardubice. ESN Pardubice sdružuje studenty všech fakult univerzity, kteří pomáhají zahraničním studentům na naší univerzitě s integrací.  Jde o pomoc zahraničním studentům s překonáváním jazykových bariér, orientací v Pardubicích a na univerzitě, s administrativními záležitostmi spojenými s jejich příjezdem a pobytem v prvních dnech. Během celého akademického roku organizuje ESN Pardubice zajímavé kulturní a sportovní akce.

Stávající studenti DFJP naleznou bližší informace na studentském intranetu pod záložkou Studium – Studium a stáže v zahraničí.

Pro Vaše zahraniční cesty v rámci programu Erasmus+ lze primárně vybírat ze seznamu partnerských univerzit.