Studium

Univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd (orientované na chemii, dopravní problematiku a informatiku) a v oblasti společenských věd (zaměřené na obory ekonomické, humanitní a filologické), pestré spektrum doplňují obory zdravotnické, umělecké a pedagogické.

Po absolvování magisterských studií mohou ti nejúspěšnější absolventi pokračovat na šesti fakultách v doktorských studiích vybraných studijních programů.

Přes tři čtvrtiny studujících využívají prezenční formu studia. Některé programy a obory je možné studovat i dálkově, tzv. kombinovanou formou. Základní délka studia se pohybuje podle zvoleného programu od tří do pěti let.

Kromě základních akreditovaných studijních programů (přes 60 studijních programů s více než 120 obory), které končí udělením titulu bakalář, magistr, inženýr nebo doktor, nabízí univerzita možnosti dalšího celoživotního vzdělávání.