Vyrozumění o přijetí

Bakalářské studium

Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde.

Výsledky přijímacího řízení pro 2 kolo budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde.

Písemné rozhodnutí děkana o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči v případě přijetí ke studiu elektronicky (při zaškrtnutí příslušné kolonky v podané přihlášce ke studiu) nebo do vlastních rukou na zápise do studia, v případě nepřijetí doporučenou poštou do vlastních rukou. 

 

Navazující studium

Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde.

Výsledky přijímacího řízení pro 2. kolo budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde.

Písemné rozhodnutí děkana o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči v případě přijetí ke studiu elektronicky (v případě zaškrtnutí příslušné kolonky v přihlášce), při zápisu do studia nebo doporučenou poštou do vlastních rukou.  V případě nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči toto rozhodnutí doporučenou poštou do vlastních rukou.

0