Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt dfjp

Bakalářské studium

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde.

Písemné rozhodnutí děkana o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči v případě přijetí ke studiu elektronicky (při zaškrtnutí příslušné kolonky v podané přihlášce ke studiu) nebo doporučenou poštou do vlastních rukou, v případě nepřijetí doporučenou poštou do vlastních rukou. 

Navazující studium

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde.

Písemné rozhodnutí děkana o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči v případě přijetí ke studiu elektronicky (v případě zaškrtnutí příslušné kolonky v přihlášce), při zápisu do studia nebo doporučenou poštou do vlastních rukou.  V případě nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči toto rozhodnutí doporučenou poštou do vlastních rukou.