Zápisy

  • pozvánky přijatým uchazečům se budou posílat na email uvedený uchazečem v přihlášce
  • termín: v září 2021 - přesný harmonogram bude upřesněn (bude uvedeno i v pozvánce)
  • místo: Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95
  • účast na zápise je povinná, zápisem lze úředně ověřenou plnou mocí pověřit jinou osobu (rodič, partner, kamarád...)
  • nedostaví-li se student (osobně nebo v zastoupení) bez řádné a fakultou uznané omluvy k zápisu, ztrácí nárok na zápis do studia
true
  • pozvánky přijatým uchazečům se budou posílat na email uvedený uchazečem v přihlášce
  • termín: 1.-10. 9. 2021 - přesný harmonogram bude upřesněn (bude uvedeno i v pozvánce)
  • místo: Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95
  • účast na zápise je povinná, zápisem lze úředně ověřenou plnou mocí pověřit jinou osobu (rodič, partner, kamarád...)
  • nedostaví-li se student (osobně nebo v zastoupení) bez řádné a fakultou uznané omluvy k zápisu, ztrácí nárok na zápis do studia
true
0