Zápisy 1. ročníků do AR 2023/2024

Účast přijatých uchazečů do 1. ročníku je na zápise povinná! Zápis trvá cca 30 min.

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, je možné nechat se zastoupit jinou osobou, která musí mít s sebou úředně ověřenou plnou moc a svůj doklad totožnosti.
 

KDE:

Dopravní fakulta Jana Pernera Pardubice – Stavařov, Studentská 95, Pardubice; učebna DA-01004

 

CO S SEBOU:

  • občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti)
  • psací potřeby (ne „gumovací“ pero)
  • fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (průkazková)
  • formuláře na slevy jízdného, na sociální dávky ap. – již vyplněné
  • respirátor, prokázání bezinfekčnosti – dle platných nařízení

 

HARMONOGRAM - Bakalářské studium

11.-15. 7. 2022

Termíny zápisů budou upřesněny. Harmonogram zápisů zde bude vyvěšen a přijatí uchazeči ho obdrží s rozhodnutím o přijetí.

 

false

HARMONOGRAM - Navazující magisterské studium

29. 8. – 9. 9. 2022

Termíny zápisů budou upřesněny. Harmonogram zápisů zde bude vyvěšen a přijatí uchazeči ho obdrží s rozhodnutím o přijetí.

false
0