Seznam zaměstnanců

vedoucí zkušební laboratoře, technický vedoucí (interakce vozidlo-kolej)
Ing. Martin Kohout, Ph.D.

Ing.
Martin
Kohout
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

martin.kohout@upce.cz
466 037 427, 466 038 518
manažer kvality, zástupce vedoucího zkušební laboratoře

Ing.
Aleš
Hába
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

ales.haba@upce.cz
466 036 188, 466 037 428
metrolog, interní auditor

Ing.
Stanislava
Liberová
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

stanislava.liberova@upce.cz
466 037 426, 466 036 169
0